Koronawirus: praktyczne porady dla bezpiecznego podróżowania 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Po miesiącach ograniczeń w przemieszczaniu się i środków izolacji, niedługo może znowu będziemy mogli podróżować. Jakie są zalecenia UE dla bezpiecznych podróży?

Ponieważ kraje UE stopniowo znoszą środki ograniczające, Europejczycy może będą mogli podróżować tego lata, jeśli pozwolą na to ograniczenia krajowe i sytuacja zdrowotna.

Podrużujący będą musieli zachować środki ostrożności i postępować zgodnie z instrukcjami BHP wydanymi przez władze krajowe, a Komisja Europejska opracowała wytyczne i zalecenia, aby pomóc państwom członkowskim w koordynacji bezpiecznego zniesienia ograniczeń w podróżowaniu.

Najnowsze informacje na temat podróży i środków bezpieczeństwa w UE można znaleźć na stronie internetowej reopen.eu.

10 zaleceń KE dotyczących bezpiecznego podróżowania w czasach koronawirusa: 
  • Zamawiaj bilety i odprawiaj się online, aby w miarę możliwości unikać kolejek. 
  • Przestrzegaj zasad dystansu społecznego podczas nadawania bagażu, kontroli bezpieczeństwa, wejścia na pokład i odbioru bagażu. 
  • Na pokładzie może znajdować się ograniczona liczba pasażerów, a pasażerowie, którzy nie zamieszkują w tym samym gospodarstwie domowym, mogą dostać miejsca z dala od siebie. 
  • Jeśli trudniej jest zachować dystans społeczny, możesz zostać poproszony/a o założenie maseczki. 
  • Możliwe, że na pokładzie nie będzie można dostać jedzenia, napojów ani innych towarów. 
  • Firmy transportowe mogą instalować bariery ochronne - np. między pasażerami a kierowcą autokaru. Wejście do pojazdu może być możliwe tylko tylnymi drzwiami. 
  • Stacje, porty i lotniska powinny gwarantować regularne czyszczenie i dezynfekcję oraz zapewniać produkty dezynfekujące, w tym na pokładzie. 
  • Wszystkie środki transportu powinny mieć odpowiednią wentylację. 
  • Pasażerowie mogą wybrać pomiędzy zwrotem kosztów lub zmianą trasy w przypadku anulowanych podróży - jeśli firma transportowa zaoferowała voucher, nadal masz prawo poprosić o zwrot pieniędzy. 

Od marca, Parlament nalega na zdecydowane i skoordynowane działania UE dla przezwyciężenia kryzysu w sektorze turystyki.

19 czerwca Parlament przegłosował rezolucję w sprawie transportu i turystyki w 2020 r., wzywającą o więcej środków dla wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw oraz o specjalną linię budżetową. Eurodeputowani postrzegają kryzys jako okazję do przemiany turystyki w UE w bardziej zrównoważoną.

10 działań UE w walce z koronawirusem


Czy zatrzymanie się w hotelach jest bezpieczne?

Goście w hotelach i innych rodzajach zakwaterowania powinni przestrzegać dystansu fizycznego w obszarach wspólnych, a także środków zapobiegania infekcjom, takim jak kasłanie lub kichanie w chusteczki higieniczny lub zgięty łokieć, higiena rąk i noszenie maseczek ochronnych.


Obiekty turystyczne powinny zapewniać gościom jasne informacje i wskazówki przed ich przyjazdem oraz powinny mieć przygotowany plan działania na wypadek wystąpienia infekcji. Powinny również regularnie czyścić i dezynfekować często dotykane powierzchnie oraz zapewnić dobre systemy wentylacyjne. Personel hotelu powinien być przeszkolony w zakresie podstawowej profilaktyki i kontroli zakażeń.

Koronawirus: oś czasu działań UE