Koronawirus: jak UE walczy z bezrobociem wśród młodych 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

©JackF/AdobeStock  

Bezrobocie młodych pozostaje głównym problemem w czasie pandemii. Dowiedz się więcej o inicjatywie UE, która ma pomóc młodym ludziom w znalezieniu pracy.

Koronawirus może doprowadzić do pojawienia się „pokolenia kwarantanny”, jako że uderza on w perspektywy zawodowe młodych ludzi. Według Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) pandemia ma „niszczycielski i nieproporcjonalny” wpływ na zatrudnienie młodych, podczas gdy najnowsze dane pokazują, że młodzi ludzie napotykają poważne przeszkody w kontynuowaniu rozwoju osobistego i edukacji, zmianie pracy i wchodzeniu na rynek pracy .

Więcej o działaniach UE przeciwko bezrobociu młodzieży

Walka z bezrobociem wśród młodych w czasach koronawirusa

Bezrobocie wśród ludzi młodych w UE (w wieku 15-24 lat) wynosiło przed pandemią 14,9%. To o prawie 10 punktów procentowych mniej niż w roku 2013 kiedy ten wskaźnik wynosił aż 24,4%. W sierpniu 2020 r. wyniosło 17,6% i oczekuje się, że będzie nadal rosło. Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej z tego lata, gospodarka UE skurczy się o 8,3% w 2020 r. , co stanowi najgłębszą recesję w historii Unii. W celu zmniejszenia negatywnego wpływu kryzysu na młodych ludzi, Komisja Europejska zaproponowała w lipcu 2020 r. nową inicjatywę: Program wspierania zatrudnienia ludzi młodych – pomost do zatrudnienia dla kolejnego pokolenia

Dowiedz się więcej o działaniach UE w kierunku zniwelowania negatywnych skutków kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa z naszej osi czasu

Pakiet wsparcia na rzecz zatrudnienia: 
  • wzmocniony program „Gwarancja dla młodzieży” 
  • przyszłościowe kształcenia i szkolenia zawodowe  
  • nowe zachęty w dziedzinie przygotowania zawodowego 
  • dodatkowe środki wspierające zatrudnienie młodych  

Czym jest „Gwarancja dla młodzieży”?

Komisja Europejska proponuje wzmocnienie Gwarancji dla młodzieży, uruchomionej u szczytu kryzysu zatrudnienia młodych w 2013 roku.

Jej celem jest zapewnienie młodym ludziom w wieku poniżej 25 lat dobrej jakości oferty zatrudnienia, kształcenia, przygotowania zawodowego lub szkolenia w ciągu czterech miesięcy od utraty pracy lub zakończenia formalnej edukacji.

Wzmocniona „Gwarancja dla młodzieży”: 
  • Obejmuje młodzież w wieku 15 - 29 lat (wcześniej górna granica wynosiła 25) 
  • Dotrze do grup szczególnie wrażliwych, takich jak mniejszości i młode osoby niepełnosprawne  
  • Zapewni dostosowane doradztwo, wskazówki i mentoring 
  • Odzwierciedli potrzeby firm, zapewniając wymagane umiejętności i krótkie kursy przygotowawcze 

W rezolucji przyjętej przez Parlament 8 października, posłowie z zadowoleniem przyjęli projekt Komisji Europejskiej, ale wezwali do uruchomienia większej ilości środków na następny okres programowania (2021-2027) Gwarancji dla młodzieży, potępiając cięcia budżetowe na działania wspierające zatrudnienie młodzieży, które ustalono na szczycie UE w lipcu.

Ponadto, Parlament opowiada się za wprowadzeniem ram prawnych w celu zakazania bezpłatnych staży, praktyk i praktyk zawodowych w UE. Posłowie krytykują również fakt, że nie wszystkie kraje UE stosują się do dobrowolnych zaleceń Gwarancji dla młodzieży i w związku z tym wzywają do uczynienia z niej wiążącego instrumentu.

Zobacz, co robi UE, aby pomóc Europie w odbudowie gospodarki w związku z kryzysem wywołanym przez pandemię koronawirusa.

Parlament apeluje o więcej ambicji

W rezolucji w sprawie wytycznych UE dotyczących zatrudnienia przyjętej 10 lipca, posłowie do PE wezwali do przeglądu przyszłych wytycznych w świetle wybuchu epidemii koronawirusa, podkreślając konieczność uznania za priorytet, w walce z bezrobociem wśród młodych, wzmocnioną gwarancję dla młodzieży.

W lipcu Parlament poparł również zwiększenie budżetu (do 145 mln euro na 2020 r.) na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, główny instrument budżetowy programów gwarancji dla młodzieży w krajach UE.

W rezolucji w sprawie wdrażania inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w 2018 r., Parlament opowiedział się za znacznym zwiększeniem funduszy w ramach kolejnego długoterminowego budżetu UE. Posłowie z zadowoleniem przyjęli fakt, że od 2013 r. UE wsparła ponad 1,6 mln młodych ludzi, ale wezwali do ulepszeń, w tym do przedłużenia granicy wieku i ustalenia jasnych kryteriów jakości i standardów pracy.

Dowiedz się, co posłowie mówią na ten temat na https://epnewshub.eu/