Podsumowanie sesji plenarnej: stan UE, odbudowa, koronawirus 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Na intensywnej wrześniowej sesji plenarnej, posłowie debatowali o stanie UE, środkach walki z COVID-19 i utorowali drogę dla planu odbudowy gospodarczej.

Stan UE

W środę, eurodeputowani przedyskutowali z Przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen nowe plany UE na stawienie czoła zmianie klimatu, rasizmowi, zagrożeniom dla zdrowia i migracji podczas jej pierwszego orędzia o stanie Unii Europejskiej.


Budżet i odbudowa

W głosowaniu w środę, posłowie utorowali drogę do przyjęcia procedury, która pozwoli UE pożyczyć 750 miliardów euro na plan odbudowy po COVID-19. Posłowie zaapelowali również o prawnie wiążący kalendarz wprowadzania nowych źródeł dochodów do budżetu UE.


Koronawirus

Kraje UE powinny przyjąć takie same definicje zakażenia koronawirusem, zgonu w wyniku COVID-19 i powrotu do zdrowia po zakażeniu, aby umożliwić obiektywną ocenę zagrożeń dla zdrowia w krajach, stwierdzili posłowie w rezolucji przyjętej w czwartek.

Przyjęli również rezolucję wzywającą UE do podjęcia dalszych wysiłków na rzecz rozwiązania problemu niedoboru leków poprzez pobudzenie lokalnej produkcji i lepszą koordynację między krajami, a także zaaprobowali zwiększenie tegorocznego budżetu o 6,2 miliarda euro na rozwiązanie kryzysu i przyspieszenie opracowania szczepionki.

Mechanizm Ochrony Ludności

Parlament zagłosował za wzmocnieniem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, aby pomóc krajom UE szybciej i skuteczniej reagować na sytuacje kryzysowe na dużą skalę, w tym związane ze zdrowiem publicznym, takie jak pandemia koronawirusa.


Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Jeśli UE ma osiągnąć swoje cele klimatyczne, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, który jest właśnie tworzony dla wsparcia regionów zależnych od paliw kopalnych w przejściu do zrównoważonej przyszłości, powinien otrzymać więcej funduszy, stwierdzili w środę posłowie. Parlament przyjął stanowisko w sprawie funkcjonowania Funduszu przed negocjacjami z Radą i Komisją.

Emisje ze statków i samochodów

Parlament zagłosował w środę za włączeniem emisji CO2 z transportu morskiego do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Posłowie argumentują, że statki muszą również przyczyniać się do neutralności klimatycznej.


Nalegali również, aby samochody przestrzegały limitów emisji w rzeczywistych warunkach drogowych, a przepisy dopuszczające rozbieżności między wynikami badań laboratoryjnych a rzeczywistą jazdą powinny wygasnąć do września 2022 roku.


Polityka zagraniczna

Po doniesieniach o oszustwach wyborczych podczas sierpniowych wyborów prezydenckich na Białorusi, Parlament wezwał do przeprowadzenia nowych wyborów i nałożenia sankcji przez UE na prezydenta Aleksandra Łukaszenkę.

Deputowani wezwali także do wszczęcia międzynarodowego śledztwa w sprawie zamachu na przywódcę rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego oraz do nałożenia sankcji na sprawców.

W kolejnej rezolucji, posłowie wezwali Turcję do natychmiastowego zakończenia nielegalnych odwiertów we wschodniej części Morza Śródziemnego.


Integracja Romów

Romowie w Europie cierpią z powodu najwyższych wskaźników ubóstwa i wykluczenia społecznego, wskazali posłowie w rezolucji w czwartek. Wezwali państwa członkowskie do zwiększenia wysiłków w celu zapewnienia dostępu do edukacji i wspierania rozwoju wczesnodziecięcego oraz położenia kresu dyskryminacji i segregacji.

Wsparcie kultury

Eurodeputowani zaapelowali, aby część unijnych funduszy na odbudowę gospodarczą została przeznaczona na bezpośrednie i szybkie wsparcie dla borykających się z trudnościami sektorów kultury i sektorów kreatywnych w rezolucji zatwierdzonej w czwartek.