Nowy pakt o migracji i azylu: mieszane reakcje posłów 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Podczas debaty 24.09 posłowie z Komisji Wolności Obywatelskich wyrazili wątpliwości co do sposobu funkcjonowania nowego paktu o migracji i azylu zaproponowanego przez Komisję Europejską.

Uchodźcy ze spalonego obozu Moria na Lesbos zostają przeniesieni do nowego miasteczka namiotowego nieopodal ©Στράτος Μπριλάκης/Adobe Stock  

Członkowie parlamentarnej Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) omówili 24 września projekt nowego paktu o migracji i azylu przedstawiony przez Komisję Europejską dzień wcześniej. Nowy pakt ma zmienić i ulepszyć obecne procedury poprzez wspólną odpowiedzialność i solidarność. Jednak posłowie z komisji LIBE mieli mieszane reakcje, zastanawiając się, czy przyniesie on rzeczywistą zmianę.


Podczas debaty z Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Margaritisem Schinasem i Komisarz do Spraw Wewnętrznych Ylvą Johansson posłowie zażądali bardziej konkretnych informacji na temat tego, jak pakt będzie stosowany w praktyce i egzekwowany. Niektórzy widzą pakt jako pozytywny krok w kierunku pomocy państwom członkowskim pierwszej linii, a inni opisywali go jako jedyny sposób na wyjście z obecnej sytuacji.

Przeczytaj więcej o odpowiedzi UE na wyzwanie migracyjne.


Posłowie kwestionowali jednak, czy nowe przepisy zapobiegną kolejnej katastrofie humanitarnej, takiej jak niedawny pożar w obozie dla uchodźców Moria, i zastanawiali się, czy nowe procedury kontrolne i graniczne będą zgodne z prawami podstawowymi. Kilkoro eurodeputowanych wyraziło ubolewanie, że zasada obowiązującego obecnie systemu dublińskiego zobowiązująca do rozpatrywania wniosków o azyl kraj, w którym po raz pierwszy przekroczono granicę, pozostaje w nowym projekcie paktu, ponieważ obawiają się, że utrzyma to obciążenie dla krajów pierwszej linii.


Projekt KE unika obowiązkowych kwot relokacyjnych, które okazały się tak kontrowersyjne w poprzednim wniosku. Kraje UE mogą przyjąć (relokować) osoby ubiegające się o azyl lub zobowiązać się do umożliwienia powrotu nielegalnym migrantom (sponsorowanie powrotów) z innego kraju UE. Deputowani obawiają się, że ta elastyczność może doprowadzić do sytuacji, w której wiele państw członkowskich zdecyduje się sponsorować powroty zamiast przyjmować osoby wnioskujące o azyl, i pytali o mechanizmy egzekwowania i skutecznej współpracy z krajami trzecimi. Niektórzy posłowie domagali się obowiązkowej relokacji uchodźców, podczas gdy inni chcieli bardziej zdecydowanego stanowiska w sprawie nielegalnej migracji.

Główne filary wniosku KE dotyczącego nowego paktu w sprawie migracji i azylu:

 • Lepsze i skuteczniejsze procedury zwiększą zaufanie, w tym:
  • Kontrola przed wjazdem obejmująca identyfikację, stan zdrowia i kontrolę bezpieczeństwa, pobranie odcisków palców i rejestrację w bazie danych Eurodac (dla odcisków palców).
  • Szybsza procedura azylowa na granicy dla osób z niewielkimi szansami na uzyskanie go.
  • Niezależny mechanizm monitorowania zapewniający poszanowanie praw podstawowych.
 • Państwa członkowskie mogą wybrać, jak okazać solidarność
  • Państwa członkowskie mogą przyjmować osoby ubiegające się o azyl na swoim terytorium (= relokacja), przejąć odpowiedzialność za powroty osób, którym odmówiono azylu (= sponsorowanie powrotów) lub, w określonych przypadkach, zapewnić wsparcie operacyjne.
  • Państwa członkowskie będą prawnie zobowiązane do wniesienia wkładu w oparciu o PKB i liczebność populacji, a ich wkład solidarnościowy będzie różny w zależności od tego, czy jest to scenariusz operacji ratunkowych na morzu, presja czy ostry kryzys.
 • Wspólny unijny system powrotów
  • Współpraca z krajami trzecimi w celu sprostania wspólnym wyzwaniom, takim jak przemyt migrantów i tworzenie legalnych ścieżek migracji.
  • Bardziej skuteczne ramy prawne.
  • Silniejsza rola Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej.
  • Nowo mianowany unijny koordynator UE ds. powrotów.
 • Plan działań na rzecz integracji i włączenia na lata 2021-2024
 • Nowe przepisy zarządzające azylem i migracją zastępujące rozporządzenie dublińskie

Kolejne kroki

Parlament i Rada muszą zatwierdzić przepisy, aby wspólna polityka azylowa i migracyjna UE mogła wejść w życie.


Więcej informacji o migracji: