Nagroda dziennikarska im. Daphne Caruany Galizii: nabór zgłoszeń 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Nabór zgłoszeń do nagrody dziennikarskiej Parlamentu Europejskiego ustanowionej w hołdzie dla zamordowanej w 2017 r. maltańskiej dziennikarki śledczej Daphne Caruany Galizii jest otwarty!

Maltańska dziennikarka śledcza Daphne Caruana Galizia zginęła w wybuchu bomby samochodowej 16 października 2017 r.  

Nagroda dziennikarska im. Daphne Caruany Galizii, ustanowiona 16 października, w rocznicę śmierci publicystki, będzie przyznawana za wybitne treści dziennikarskie odzwierciedlające wartości UE. Nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji jest otwarty do 31 sierpnia.

„Nagroda im. Daphne Caruany Galizii posłuży uznaniu kluczowej roli, jaką dziennikarze odgrywają w zachowaniu naszych systemów demokratycznych i uświadomieniu obywatelom, jak ważna jest wolna prasa. Ta nagroda ma pomóc publicystom w ich ważnej i często niebezpiecznej pracy oraz pokazać, że Parlament Europejski wspiera dziennikarzy śledczych” powiedziała Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Heidi Hautala.

Nagroda pieniężna w wysokości 20 000 euro

O coroczną nagrodę w wysokości 20 000 euro mogą ubiegać się dziennikarze lub zespoły dziennikarzy dowolnej narodowości, których materiały zostały opublikowane lub wyemitowane przez media z siedzibą w Unii Europejskiej. Kandydaci do oraz laureat lub laureatka nagrody będą wybierani przez niezależne jury.

Ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się w październiku 2021 r. w Parlamencie Europejskim.

Kim była Daphne Caruana Galizia?

Daphne Caruana Galizia była maltańską dziennikarką, blogerką i aktywistką antykorupcyjną, która szeroko opisywała problem korupcji, prania pieniędzy, przestępczości zorganizowanej, sprzedaży obywatelstwa i udziału rządu maltańskiego w aferze ,,Kwity z Panamy”. Po serii prześladowań i gróźb została zamordowana 16 października 2017 r. w wybuchu bomby w samochodzie.

Oburzenie wywołane sposobem prowadzenia przez władze śledztwa w sprawie jej morderstwa doprowadziło ostatecznie do złożenia dymisji przez premiera Josepha Muscata.

Krytykując uchybienia w śledztwie, w grudniu 2019 r. posłowie do PE wezwali Komisję Europejską do podjęcia konkretnych działań.

W raporcie opublikowanym 28 kwietnia „Platforma na rzecz ochrony dziennikarstwa i bezpieczeństwa dziennikarzy” Rady Europy wymieniła 201 poważnych naruszeń wolności mediów w 2020 roku. To oznacza 40% wzrost w stosunku do 2019 r. i jest najwyższą liczbą odnotowaną od momentu utworzenia platformy w 2014 r. Rekordowa liczba wpisów dotyczyła napaści fizycznej (52 przypadki) oraz nękania lub zastraszania (70 przypadków).

Parlament zdecydowanie opowiada się za wolną prasą i wzywa państwa członkowskie UE do zapewnienia odpowiedniego wsparcia z funduszy publicznych, a także do promowania pluralistycznych, niezależnych i wolnych mediów. W rezolucji przyjętej w maju 2018 r. Parlament ponownie podkreślił znaczenie wolności prasy w kontekście pandemii COVID-19.

Obejrzyj nasz wywiad na żywo na Facebooku o nagrodzie im. Daphne Caruany Galizii.