Regulacje ws. sztucznej inteligencji: oczekiwania Parlamentu 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Dowiedz się, jak posłowie chcą kształtować unijne przepisy o sztucznej inteligencji, aby wesprzeć innowacyjność i jednocześnie zadbać o bezpieczeństwo i prawa człowieka.

Sztuczna inteligencja: fakty i liczby  

Sztuczna inteligencja to ważna część cyfrowej transformacji. Trudno obecnie wyobrazić sobie życie bez licznych zastosowań sztucznej inteligencji w towarach i usługach, a czeka nas jeszcze wiele związanych z nią zmian w dziedzinie pracy, biznesu, finansów, zdrowia, bezpieczeństwa, rolnictwa i innych. Sztuczna inteligencja ma również kluczowe znaczenie dla Europejskiego Zielonego Ładu i odbudowy UE po COVID-19.

Unia Europejska pracuje nad pierwszym pakietem przepisów w odpowiedzi na szanse i zagrożenia jakie niesie ze sobą sztuczna inteligencja, koncentrujących się na budowaniu zaufania do sztucznej inteligencji, w tym na radzeniu sobie z potencjalnym wpływem sztucznej inteligencji na obywateli, społeczeństwo i gospodarkę, zapewniając jednocześnie przyjazne środowisko do rozwoju dla europejskich naukowców, projektantów i firm. Komisja Europejska chce zwiększyć prywatne i publiczne inwestycje w sztuczną inteligencję do 20 mld euro rocznie.

Fakty i liczby cd.  

Parlament pracuje nad przepisami o sztucznej inteligencji


Przed projektem Komisji Europejskiej w sprawie sztucznej inteligencji, spodziewanym na początku 2021 r., Parlament powołał specjalną Komisję ds. Sztucznej inteligencji w erze cyfrowej (AIDA), której zadaniem jest przeanalizowanie wpływu sztucznej inteligencji na gospodarkę UE. „Europa musi opracować godną zaufania sztuczną inteligencję, która eliminuje tendencyjność i dyskryminację oraz służy dobru wspólnemu, zapewniając jednocześnie rozwój biznesu i przemysłu oraz tworzenie dobrobytu gospodarczego” powiedział przewodniczący AIDA Dragoș Tudorache (Renew, Rumunia).

Ponadto, 20 października Parlament przyjął trzy sprawozdania o sposobach na najlepsze uregulowanie sztucznej inteligencji przez UE, aby wspierać innowacje, standardy etyczne i zaufanie do technologii.

Posłowie stwierdzili, że przepisy muszą być ukierunkowane na człowieka. Sprawozdanie zawiera propozycje dla zapewnienia bezpieczeństwa, przejrzystości i odpowiedzialności, zapobiegania uprzedzeniom i dyskryminacji, wspierania odpowiedzialności społecznej i środowiskowej oraz zapewnienia poszanowanie praw podstawowych. „Obywatel jest w centrum tego wniosku” powiedział na konferencji prasowej sprawozdawca Ibán García del Blanco (S&D, Hiszpania).

Axel Voss (EPL, Niemcy) wyjaśnił, że celem systemu odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję jest budowanie zaufania poprzez ochronę obywateli, przy jednoczesnym zachęcaniu do innowacji dzięki zapewnieniu przedsiębiorstwom pewności prawa. „Nie dążymy do rewolucji: powinny obowiązywać jednolite przepisy dla przedsiębiorstw, należy brać pod uwagę obowiązujące prawo” powiedział.

W zakresie praw własności intelektualnej, Parlament podkreślił znaczenie skutecznego systemu dla dalszego rozwoju sztucznej inteligencji, w tym w zakresie patentów i nowych procesów twórczych. Sprawozdawca Stéphane Séjourné (Renew, Francja) stwierdził, że wśród kwestii do rozwiązania jest także to, do kogo należy prawo własności intelektualnej w przypadku czegoś w całości opracowanego przez sztuczną inteligencję.

Parlament pracuje nad wieloma innymi kwestiami związanymi ze sztuczną inteligencją: