Posłowie nawołują do walki z pirackimi transmisjami sportowymi na żywo 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Dowiedz się, jak posłowie chcą powstrzymać pirackie transmisje wydarzeń sportowych na żywo.

Posłowie chcą zwiększenia środków w celu powstrzymania nielegalnej transmisji wydarzeń sportowych na żywo ©Terovesalainen/AdobeStock  

Na czym polega problem z nielegalnymi transmisjami sportowymi?

Transmisja wydarzeń sportowych na żywo odgrywa ważną rolę w gospodarce, stanowiąc podstawowe źródło dochodów dla organizatorów wydarzeń. Jednak wydarzenia sportowe na żywo są często transmitowane nielegalnie w internecie przez wyspecjalizowane profesjonalne serwisy, które pobierają opłaty abonamentowe lub wyświetlają reklamy.


80%  ; dochodów właścicieli praw pochodzi z praw do transmisji

Udostępnij ten cytat: 

Narusza to prawa własności intelektualnej i może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników, którzy mogą być narażeni na złośliwe oprogramowanie lub kradzież danych, w tym oszustwa związane z kartami kredytowymi.

Wydarzenia sportowe i prawa autorskie

Wydarzenia sportowe same w sobie nie kwalifikują się do ochrony praw autorskich, ponieważ nie są „dziełem” w rozumieniu prawa autorskiego UE, chociaż nagrywanie wydarzenia sportowego podlega ochronie. Niektóre kraje wprowadziły szczegółowe przepisy dotyczące transmisji na żywo, ale nie są one zharmonizowane na szczeblu UE.


Potrzeba szybkiego działania

Wartość ekonomiczna transmisji sportowych na żywo ma ograniczone ramy czasowe - czas trwania wydarzenia - co oznacza, że czas do walki z piractwem jest krótki.


Obecne procedury przeciwko pirackim transmisjom na żywo są długie i nie mają natychmiastowego zastosowania, więc nie są skuteczne. Posłowie stwierdzili, że najlepszym środkiem zaradczym jest natychmiastowe przerwanie nieautoryzowanej transmisji.


Celem jest „zmierzenie się z tysiącami nielegalnych nadawców odbierających sygnał z różnych wydarzeń sportowych w całej Europie i transmitujących go nielegalnie” powiedział przewodniczący Komisji Prawnej Adrián Vázquez Lázara (Renew, Hiszpania). Ponieważ kluby sportowe nie mogą obecnie sprzedawać biletów, „musimy chronić jedyny dochód, który im pozostał, czyli prawa do transmisji telewizyjnej”.

Pomysły posłów na walkę z nielegalnymi transmisjami sportowymi

W sprawozdaniu zatwierdzonym przez Parlament 19 maja, posłowie nawołują do rozszerzenia istniejących praw do transmisji na żywo. Wzywają Komisję Europejską do zaproponowania konkretnych środków specjalnie dostosowanych do wydarzeń sportowych na żywo, umożliwiających natychmiastowe usuwanie lub uniemożliwienie dostępu do treści bez blokowania legalnej transmisji na żywo.


Usuwanie nielegalnych treści powinno nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia i nie później niż 30 minut po rozpoczęciu wydarzenia. Nowe przepisy powinny obejmować profesjonalnych nielegalnych nadawców, a nie widzów, którzy często nie są świadomi, że konsumują nielegalne treści.


Przepisy nie powinny obejmować treści lub nagrań transmitowanych na żywo przez publiczność z miejsca wydarzenia, ponieważ nie narusza to żadnych praw i jest integralną częścią kultury kibiców.