Transformacja cyfrowa: znaczenie, korzyści i polityka UE  

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Dowiedz się, jak UE pomaga kształtować cyfrową transformację w Europie, aby przynosiła korzyści dla obywateli, przedsiębiorstw i środowiska.

Transformacja cyfrowa jest jednym z głównych priorytetów UE. Parlament Europejski pomaga kształtować polityki, które wzmocnią zdolności Europy w zakresie nowych technologii cyfrowych, stworzą nowe możliwości dla przedsiębiorstw i konsumentów, wesprą zieloną transformację UE i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., rozwijanie umiejętności cyfrowych obywateli i szkolenia pracowników oraz pomogą w digitalizacji usług publicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu poszanowania podstawowych praw i wartości.

W maju 2021 r., Parlament przyjął sprawozdanie w sprawie kształtowania cyfrowej przyszłości Europy, wzywające Komisję Europejską do dalszego mierzenia się z wyzwaniami związanymi z transformacją cyfrową, zwłaszcza w celu wykorzystania możliwości jednolitego rynku cyfrowego, poprawy wykorzystania sztucznej inteligencji oraz wspierać innowacje i umiejętności cyfrowe. 

Transformacja cyfrowa - co to jest? 
  • Transformacja cyfrowa to integracja technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa i wpływ tych technologii na społeczeństwo. 
  • Platformy cyfrowe, internet rzeczy, przetwarzanie w chmurze i sztuczna inteligencja to technologie wpływające np. na transport, energetykę, sektor rolno-spożywczy, telekomunikację, usługi finansowe, produkcję fabryczną, opiekę zdrowotną. 
  • Te technologie mogą pomóc optymalizować produkcję, ograniczać emisje i odpady, wzmocnić przewagę konkurencyjną firm oraz zapewnić konsumentom nowe usługi i produkty. 

Finansowanie priorytetów cyfrowych UE

Cyfryzacja odgrywa zasadniczą rolę we wszystkich politykach UE. Kryzys COVID-19 uwydatnił potrzebę ukierunkowanej na przyszłość reakcji, która w dłuższej perspektywie przyniesie korzyści społeczeństwu i konkurencyjności. Rozwiązania cyfrowe stwarzają ważne możliwości i są niezbędne do ożywienia gospodarczego Europy i zapewnienia jej konkurencyjnej pozycji w światowej gospodarce. Unijny plan odbudowy gospodarczej wymaga, aby państwa członkowskie przeznaczyły co najmniej 20% z Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności o wartości 672,5 mld euro na transformację cyfrową. Programy inwestycyjne, takie jak zorientowany na badania i innowacje Horyzont Europa oraz poświęcony infrastrukturze instrument „Łącząc Europę”, również przeznaczają znaczne kwoty na postęp cyfrowy.

Ogólna polityka UE polega na wspieraniu celów cyfrowych we wszystkich programach, ale są też programy inwestycyjne i nowe przepisy specjalnie im poświęcone.

Program Cyfrowa Europa

Na kwietniowej sesji plenarnej Parlament przyjął program „Cyfrowa Europa”. To pierwszy instrument finansowy UE skoncentrowany na dostarczaniu technologii przedsiębiorstwom i obywatelom. Jego celem jest inwestowanie w infrastrukturę cyfrową, aby strategiczne technologie mogły pomóc Europie zwiększyć konkurencyjność, wesprzeć zieloną transformację i zapewnić suwerenność technologiczną.

Program zainwestuje 7,588 mln euro w 5 obszarach:

  • superkomputery (2,227 mln euro)
  • sztuczną inteligencja (2062 mln euro)
  • cyberbezpieczeństwo (1650 mln euro)
  • zaawansowane umiejętności cyfrowe (577 mln euro)
  • zapewnienie szerokiego wykorzystania technologii cyfrowych w całej gospodarce i calym społeczeństwie (1,072 mln euro).

Bezpieczeństwo online i gospodarka platform

Platformy internetowe są ważną częścią gospodarki i naszego życia. Stwarzają ogromne możliwości jako platformy handlowe i są ważnymi kanałami komunikacji. Jednak niosą ze sobą też istotne wyzwania. UE pracuje nad nowymi przepisami dotyczącymi usług cyfrowych, których celem jest wspieranie konkurencyjności, innowacji i wzrostu przy jednoczesnym wzmocnieniu bezpieczeństwa w online, zwalczaniu nielegalnych treści oraz zapewnieniu ochrony wolności słowa, prasy i demokracji.

Dlaczego UE chce uregulować gospodarkę platform?

Kolejne środki zapewniające bezpieczeństwo w internecie, które Parlament przegłosował na kwietniowej sesji plenarnej, to nowe przepisy ws. zapobiegania rozpowszechnianiu treści o charakterze terrorystycznym w internecie. W maju 2021 r. posłowie poparli rwnież utworzenie nowego europejskiego centrum i sieci ds. cyberbezpieczeństwa, które zwiększą zdolność Europy do zwalczania cyberzagrożeń.

Sztuczna inteligencja i strategia w zakresie danych

Korzyści z wykorzystania sztucznej inteligencji są liczne - może usprawnić opiekę zdrowotną, zwiększyć bezpieczeństwo samochodów, dostosować usługi do indywidualnych wymagań, usprawnić procesy produkcyjne i zapewnić przewagę konkurencyjną europejskim przedsiębiorstwom, w tym w sektorach, w których firmy UE mają już silną pozycję, jak zielona gospodarka i gospodarka o obiegu zamkniętym, produkcja maszyn, rolnictwo czy turystyka.

Aby upewnić się, że Europa jak najlepiej wykorzystuje możliwości sztucznej inteligencji, posłowie do Parlamentu Europejskiego podkreślili potrzebę stworzenia przepisów dot. sztucznej inteligencji, które są ukierunkowane na człowieka, ustanowią godne zaufania ramy dla sztucznej inteligencji, wdrożą standardy etyczne, będą wspierać tworzenie miejsc pracy, pomogą w tworzeniu konkurencyjnej „sztucznej inteligencji wyprodukowanej w Europie” i wpłyną na światowe standardy. Komisja Europejska przedstawiła swój projekt prawodawstwa dot. sztucznej inteligencji 21 kwietnia 2021 roku.

Regulacje ws. sztucznej inteligencji: oczekiwania Parlamentu

Sukces rozwoju sztucznej inteligencji w Europie w dużej mierze zależy od europejskiej strategii w zakresie danych. Parlament podkreślił potencjał danych przemysłowych i publicznych dla przedsiębiorstw i naukowców z UE oraz wezwał do stworzenia europejskich przestrzeni danych, infrastruktury dużych zbiorów danych (big data) i przepisów, które przyczynią się do zwiększenia wiarygodności.

Europejska strategia w zakresie danych: oczekiwania posłów

Umiejętności cyfrowe i edukacja

Pandemia pokazała, jak ważne są umiejętności cyfrowe w pracy i interakcjach, ale uwydatniła również nierówności w ich poziomie i potrzebę wzmocnienia edukacji cyfrowej. Parlament chce, aby europejski program na rzecz umiejętności zapewnił, że obywatele i przedsiębiorstwa w pełni wykorzystają postęp technologiczny.

Sprawiedliwe opodatkowanie gospodarki cyfrowej

Większość przepisów podatkowych została ustanowiona na długo przed powstaniem gospodarki cyfrowej. Aby zmniejszyć unikanie opodatkowania i aby podatki były bardziej sprawiedliwe, posłowie wezwali do wprowadzenia globalnej minimalnej stawki podatkowej i nowych przepisów podatkowych, które umożliwiłyby płacenie większej liczby podatków tam, gdzie powstaje wartość, a nie tam, gdzie stawki podatkowe są najniższe.

42%  ; obywateli UE nie ma podstawowych umiejętności cyfrowych.

Udostępnij ten cytat: