Wspólna polityka rolna: jak UE wspiera rolników? 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Od wspierania rolników po ochronę środowiska - polityka rolna UE obejmuje szereg celów. Dowiedz się, jak finansowane jest rolnictwo UE, poznaj jego historię i plany na przyszłość.

Czym jest wspólna polityka rolna?

UE wspiera rolnictwo dzięki wspólnej polityce rolnej (WPR). Rozpoczęta w 1962 r. WPR przeszła od tamtej pory szereg reform, dążąc do bardziej sprawiedliwego dla rolników i bardziej zrównoważonego rolnictwa.


W UE jest ok. 10 mln gospodarstw rolnych, a sektory rolny i spożywczy razem tworzą prawie 40 milionów miejsc pracy w UE.


Jak finansowana jest wspólna polityka rolna?

Wspólna polityka rolna jest finansowana z budżetu UE. W wieloletnim budżecie UE na lata 2021-2027 na rolnictwo przeznaczono 386,6 mld euro, podzielone na dwie części:

  • €291,1 mld euro na Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji, który zapewnia wsparcie dochodów dla rolników
  • €95,5 mld na Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmujący finansowanie obszarów wiejskich, działania na rzecz klimatu i zarządzanie zasobami naturalnymi.

Jak dziś wygląda rolnictwo UE?

COVID-19 dotknął rolników i sektor rolnictwa. UE wprowadziła konkretne środki dla ich wsparcia. Obecne zasady wydatkowania środków WPR obowiązują do 2023 r. ze względu na opóźnienia w negocjacjach budżetowych. Aby ochronić dochody rolników i zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe potrzebne było przejściowe porozumienie.

Statystyki rolnictwa w UE: dotacje, miejsca pracy, produkcja (infografika)


Czy reforma oznacza bardziej przyjazną środowisku wspólną politykę rolną? 

Rolnictwo UE jest odpowiedzialne za ok. 10% emisji gazów cieplarnianych. Dzięki reformie, polityka rolna UE powinna stać się bardziej przyjazna dla środowiska, sprawiedliwsza i przejrzysta, stwierdzili posłowie po osiągnięciu porozumienia z Radą. Parlament chce powiązać WPR z porozumieniem klimatycznym z Paryża, zwiększając jednocześnie wsparcie dla młodych rolników oraz małych i średnich gospodarstw rolnych. Parlament zatwierdził najnowszą reformę rolnictwa w listopadzie 2021 r. Wejdzie ona w życie w 2023 r. i ma:

  • wzmocnić bioróżnorodność, biorąc pod uwagę unijne przepisy i zobowiąza w zakresie ochrony środowiska i klimatu
  • przeznaczyć 10% dopłat bezpośrednich na małe i średnie gospodarstwa
  • stworzyć stałą rezerwę kryzysową do wykorzystania, gdy ceny lub rynki są niestabilne
  • nakładać kary na tych, którzy naruszają przepisy prawa pracy

Polityka rolna jest powiązana z Europejskim Zielonym Ładem i strategią „od pola do stołu” Komisji Europejskiej, której celem jest ochrona środowiska i produkcja zdrowej żywności, przy jednoczesnym zapewnieniu rolnikom środków do życia.

Więcej o rolnictwie