Zrównoważone dostawy surowców krytycznych kluczowych dla przemysłu UE 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Posłowie chcą, aby Europa była mniej zależna od importu surowców krytycznych, które są kluczowe dla strategicznych gałęzi przemysłu.

Do produkcji panelu fotowoltaicznego potrzebnych jest kilka krytycznych surowców, takich jak ind.  

Aby UE mogła stać się neutralna dla klimatu, energooszczędna i bardziej konkurencyjna w erze cyfrowej, będzie potrzebować więcej krytycznych surowców, takich jak lit i kobalt, do produkcji baterii i silników elektrycznych. Technologie te pozwalają na rozwój strategicznych sektorów: energii odnawialnej, samochodów elektrycznych i technologii cyfrowych.


Globalne łańcuchy dostaw, które już wcześniej były napięte, ucierpiały jeszcze bardziej w wyniku pandemii COVID-19, co doprowadziło do niedoborów krytycznych surowców w Europie i sprawiło, że branża stoi przed wyzwaniami związanymi z zabezpieczeniem dostępu do zasobów.


Odwrócenie zależności UE od importu

UE boryka się z wąskimi gardłami i słabymi punktami w łańcuchu dostaw ze względu na jej silne uzależnienie od importu z pojedynczych źródeł: np. Chiny odpowiadają za 98% dostaw pierwiastków ziem rzadkich do UE, Turcja za 98% dostaw boranu, a RPA za 71% zapotrzebowania UE na platynę.


Aby odwrócić tę zależność, posłowie na listopadowej sesji plenarnej przegłosowali sprawozdanie, w którym zwracają się do Komisji Europejskiej o przedstawienie kompleksowej strategii UE w zakresie surowców krytycznych, opartej na zrównoważonym pozyskiwaniu i wysokich standardach środowiskowych, społecznych i w zakresie praw człowieka.


Posłowie chcą, aby UE zdywersyfikowała źródła dostaw surowców krytycznych i zmniejszyła swoją zależność od kilku krajów spoza UE. W sprawozdaniu proponuje się, aby UE wzmocniła istniejące partnerstwa i umowy handlowe, jednocześnie analizując możliwości z nowymi krajami. Podkreśla się, że umowy muszą uwzględniać wpływ importu na środowisko i być pozyskiwane w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz zapewniając godziwe miejsca i warunki pracy.


Recykling surowców w UE

Surowce odzyskane ze starszych produktów to surowce wtórne. Posłowie chcą promować recykling i odzyskiwanie krytycznych surowców ze strumieni odpadów z górnictwa, przetwórstwa i handlu, aby zapewnić niezawodny, bezpieczny i zrównoważony dostęp do nich. Chcą również dedykowanych celów w zakresie recyklingu surowców krytycznych z solidnymi ramami monitorowania.


W rezolucji przyjętej 9 lutego 2021 r. Parlament wezwał do wprowadzenia surowszych przepisów dotyczących recyklingu i wiążących celów na 2030 r. w zakresie wykorzystania i zużycia materiałów, w odpowiedzi na przedstawiony przez Komisję Europejską w marcu 2020 r. plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, dzięki któremu przemysł ma stać się bardziej zrównoważony do 2050 roku.

Gospodarka o obiegu zamkniętym: definicja, znaczenie i korzyści


Bardziej kompleksowa strategia dotycząca surowców krytycznych pomogłaby wzmocnić ekosystem przemysłowy UE i utrzymać miejsca pracy w przemyśle wytwórczym.

Sektor surowców zapewnia około 350 000 miejsc pracy w UE i ponad 30 milionów miejsc pracy w zależnych od niego gałęziach przemysłu wytwórczego. Przejście na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu może przynieść wzrost miejsc pracy netto o 700 000 w UE do 2030 roku.


Przeczytaj więcej o gospodarce o obiegu zamkniętym