Czym są akt o rynkach cyfrowych i akt o usługach cyfrowych? Wyjaśniamy 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Parlament przyjął dwa ważne akty prawne, które zmienią świat online w UE: dowiedz się, czym są akt o rynkach cyfrowych i akt o usługach cyfrowych.

Przyjęte 5 lipca przełomowe przepisy cyfrowe dotyczące dużych platform internetowych stworzą bezpieczniejsze, sprawiedliwsze i bardziej przejrzyste środowisko online.


Siła platform cyfrowych

W ciągu ostatnich dwóch dekad platformy cyfrowe stały się integralną częścią naszego życia – trudno wyobrazić sobie robienie czegokolwiek online bez korzystania z Amazona, Google’a czy Facebooka.


O ile korzyści płynące z tej transformacji są oczywiste, to dominująca pozycja niektórych platform daje im znaczną przewagę nad konkurentami, ale także nadmierny wpływ na demokrację, prawa podstawowe, społeczeństwa i gospodarkę. To duże platformy często decydują o przyszłych innowacjach lub wyborach konsumentów i służą jako tzw. „strażnicy dostępu" („gatekeepers") między firmami a użytkownikami Internetu.


Aby zaradzić tej nierównowadze, UE opracowała nowe przepisy regulujące usługi cyfrowe - akt o rynkach cyfrowych (DMA) i akt o usługach cyfrowych (DSA), tworząc jednolity zestaw przepisów, które będą miały zastosowanie w całej UE.

Transformacja cyfrowa: znaczenie, korzyści i polityka UE

Regulowanie praktyk gigantów technologicznych: akt o rynkach cyfrowych


Celem aktu o rynkach cyfrowych jest zapewnienie równych warunków działania wszystkim firmom internetowym, niezależnie od ich wielkości. Ustawa określi jasne zasady dla dużych platform – listę nakazów i zakazów – które mają na celu powstrzymanie ich przed narzucaniem nieuczciwych warunków na przedsiębiorstwa i konsumentów. Przykładem takich nieuczciwych praktyk są plasowanie usług i produktów oferowanych przez "strażnika dostępu" wyżej niż podobne usługi lub produkty oferowane przez inne firmy na platformie "strażnika dostępu" lub nie dawanie użytkownikom możliwości odinstalowania preinstalowanego oprogramowania lub aplikacji.

Poprawi się interoperacyjność między komunikatorami internetowymi - użytkownicy małych i dużych platform będą mogli wymieniać wiadomości, wysyłać pliki lub prowadzić wideorozmowy między aplikacjami do wysyłania wiadomości.

Przepisy mają wspierać innowacyjność, wzrost i konkurencyjność oraz pomóc mniejszym firmom i start-upom konkurować z bardzo dużymi graczami.

Przejdź na stronę źródłową

Celem jednolitego rynku cyfrowego jest to, by do Europy trafiały najlepsze firmy, a nie tylko te największe. Dlatego też musimy się skupić na wdrażaniu przepisów. Potrzebujemy odpowiedniego nadzoru, aby upewnić się, że dialog regulacyjny działa.

Andreas Schwab (EPL, Niemcy) 

Poseł odpowiedzialny za przeprowadzenie aktu o rynkach cyfrowych przez Parlament Europejski

Udostępnij ten cytat: 

Akt o rynkach cyfrowych określi również kryteria identyfikujące duże platformy internetowe jako strażników dostępu i pozwoli Komisji Europejskiej przeprowadzać dochodzenia rynkowe, umożliwiając aktualizowanie obowiązków dla strażników dostępu w razie potrzeby i sankcjonowanie złych praktyk.

 

Bezpieczniej w internecie: akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych koncentruje się na tworzeniu bezpieczniejszej przestrzeni cyfrowej dla użytkowników cyfrowych i firm, poprzez ochronę praw podstawowych online. Wśród głównych kwestii, które to prawo ma przeciwdziałać, są handel nielegalnymi towarami, wymiana nielegalnych usług i treści online oraz wspieranie rozprzestrzeniania się dezinformacji przez algorytmy. 

Przejdź na stronę źródłową

Przez zbyt długi czas giganci technologiczni korzystali z braku zasad. Cyfrowy świat stał się Dzikim Zachodem, na którym zasady ustalają najwięksi i najsilniejsi. Ale w mieście pojawił się nowy szeryf - DSA. Teraz zasady i prawa zostaną wzmocnione.

Christel Schaldemose (S&D, Dania) 

Posłanka odpowiedzialna za przeprowadzenie aktu o usługach cyfrowych przez Parlament Europejski

Udostępnij ten cytat: 

Akt o usługach cyfrowych da użytkownikom więcej kontroli nad tym, co widzą online: użytkownicy będą mieli lepsze informacje o tym, dlaczego proponowane są im konkretne treści i będą mogli wybrać opcję, która nie uwzględnia profilowania. Zakazane zostaną reklamy ukierunkowane opierające się na danych wrażliwych (np. dotyczących orientacji seksualnej, religii, pochodzenia etnicznego) oraz skierowane do nieletnich.


Nowe przepisy pomogą również chronić użytkowników przed szkodliwymi i nielegalnymi treściami w internecie. Znacznie poprawią proces usuwania nielegalnych treści, zapewniając, że jest to robione tak szybko, jak to możliwe. Pomogą również w walce ze szkodliwymi treściami, takimi jak dezinformacja polityczna lub w zakresie zdrowia, które nie muszą być nielegalne, i wprowadzą lepsze zasady dotyczące ochrony wolności słowa.


Akt o usługach cyfrowych będzie również zawierać reguły zapewniające, że produkty sprzedawane online są bezpieczne i zgodne z najwyższymi standardami UE. Użytkownicy otrzymają również więcej informacji na temat prawdziwych sprzedawców produktów, które kupują online.

Kolejne kroki

Rada ma zatwierdzić akt o rynkach cyfrowych w lipcu, a akt o usługach cyfrowych we wrześniu. Szczegółowe informacje o tym, kiedy przepisy zaczną obowiązywać, znajdują się w komunikacie prasowym w sekcji komunikatów prasowych poniżej.

Więcej o tym, jak UE kształtuje świat cyfrowy: