Przyszłość sztucznej inteligencji: co proponują posłowie 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Jak UE może poprawić swoją światową pozycję w dziedzinie sztucznej inteligencji? Na majowej sesji plenarnej europosłowie przegłosowali propozycje na jej długoterminowy rozwój.

Chociaż tworzenie humanoidalnych robotów pobudza wyobraźnię, potencjalne korzyści płynące ze sztucznej inteligencji są dużo większe.  

Po 18 miesiącach badania kwestii sztucznej inteligencji (AI), Komisja Specjalna ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej (AIDA) przygotowała sprawozdanie, w którym proponuje unijny plan działania dotyczący sztucznej inteligencji - całościowe, wspólne, długoterminowe podejście w tym zakresie, podkreślające kluczowe unijne wartości i cele oraz kontynuujące obecne wysiłki ustawodawcze UE w tej dziedzinie.


W sprawozdaniu stwierdza się, że UE pozostaje w tyle pod względem rozwoju, badań i inwestycji w AI i musi zwiększyć swoje wysiłki, ponieważ AI ma kluczowe znaczenie dla transformacji cyfrowej UE, a jej wpływ na gospodarkę i życie codzienne będzie tylko rósł.


Sztuczna inteligencja: szanse i zagrożenia


Unijne przepisy i zabezpieczenia powinny zagwarantować, że sztuczna inteligencja przyniesie ogromne korzyści we wszystkich obszarach - od zielonej transformacji i zdrowia po przemysł, zarządzanie publiczne, rolnictwo i wydajność pracy.


Raport ostrzega, że UE musi szybko opracować jasne standardy oparte na wartościach UE, bo w przeciwnym razie zostaną one ustanowione gdzie indziej.

Jakie są propozycje Komisji AIDA?

Korzystne otoczenie regulacyjne, w tym dynamiczne tworzenie prawa, ponieważ obecne przepisy unijne i krajowe są rozdrobnione, powolne i nie zapewniają pewności prawnej. Aby wspierać innowacje i uniknąć obciążeń, ścisłej regulacji powinny podlegać tylko zastosowania AI wysokiego ryzyka.

Ponieważ technologie sztucznej inteligencji zależą od dostępnych danych, udostępnianie danych w UE wymaga przeglądu i rozszerzenia. Pełna integracja i harmonizacja jednolitego rynku cyfrowego UE pomoże w transgranicznej wymianie i wesprze innowacje.

Dowiedz się, dlaczego nowe unijne przepisy o udostępnianiu danych są tak ważne


Posłowie stwierdzili, że należy wzmocnić infrastrukturę cyfrową, aby zapewnić dostęp do usług dla wszystkich. Należy wspierać rozwój sieci szerokopasmowych, światłowodowych i 5G, a także priorytetowo traktować kluczowe nowe technologie, takie jak obliczenia kwantowe.


UE powinna wspierać rozwój umiejętności w zakresie AI, potrzebne w życiu codziennym i w pracy. Według raportu, pomoże to również w budowaniu zaufania do technologii, wspieraniu innowacji oraz - poprzez wspieranie unijnych centrów doskonałości i ekspertów - zapobieganiu odpływowi talentów.


Należy również zająć się aspektami wojskowymi i bezpieczeństwa AI: UE powinna współpracować z podobnie myślącymi partnerami na arenie międzynarodowej, aby promować swoją wizję - zorientowaną na człowieka i opartą na wartościach UE, czytamy w sprawozdaniu.

Dowiedz się więcej o sprawozdaniu i komisji