Świat 

Produkty w tej kategorii 

Stosunki Unia Europejska-Turcja: Możliwe scenariusze rozwoju        

Obawy na temat przestrzegania podstawowych praw człowieka i akcji wojskowej w Syrii sprawiają, że UE na nowo analizuje swoje stosunki z Turcją. Jaki jest ich status? Co proponują posłowie?

© European Union 2019 -EP        

Świat 
 

Parlament Europejski organizuje 20 listopada konferencję na wysokim szczeblu z okazji 30-tej rocznicy Konwencji o prawach dziecka.

banner_refugee day        

Napływ migrantów i osób ubiegających się o azyl do Europy w ostatnich latach ujawnił potrzebę sprawiedliwszej i skuteczniejszej polityki azylowej. Więcej informacji na infografice.

infographie illustration        

Świat 
 

UE negocjuje umowy handlowe na całym świecie, ale wymagają one zatwierdzenia przez Parlament Europejski. Zapoznaj się z ogólnym zarysem toczących się negocjacji.