Unijna polityka azylowa: reforma systemu dublińskiego 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Napływ migrantów i osób ubiegających się o azyl do Europy w ostatnich latach ujawnił potrzebę sprawiedliwszej i skuteczniejszej polityki azylowej. Więcej informacji na infografice.

Reforma unijnej polityki azylowej  

Chociaż rekordowy napływ migrantów do UE w 2015 i 2016 r. zmniejszył się, ze względu na swoje położenie geograficzne i stabilność, Europa prawdopodobnie pozostanie miejscem docelowym dla osób ubiegających się o azyl i migrantów, w sytuacji mających miejsce konfliktów międzynarodowych i wewnątrzkrajowych, zmian klimatu i ubóstwa.

Aby zwiększyć gotowość do przyjmowania migrantów i osób ubiegających się o azyl oraz zapewnić większą solidarność i sprawiedliwszy podział odpowiedzialności między krajami UE, istnieje potrzeba reformy zasad azylowych UE, a w szczególności systemu dublińskiego.


Uchodźcy Rohingya w Bangladeszu.© UNHCR/Andrew McConnell  

Przepisy dublińskie – co to takiego?


Podstawę unijnego systemu azylowego stanowi rozporządzenie dublińskie, które określa państwo członkowskie UE odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej. 6 listopada 2017 r., Parlament Europejski potwierdził mandat do międzyinstytucjonalnych negocjacji z rządami UE w sprawie reformy zasad dublińskich. Parlament przedstawił następujące sugestie dotyczące nowego rozporządzenia dublińskiego:


  • Państwo, do którego w pierwszej kolejności dociera osoba ubiegająca się o azyl, nie będzie już automatycznie odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o udzielenie azylu.
  • Osoby ubiegające się o azyl, które mają „rzeczywisty związek” z konkretnym państwem UE, powinny zostać przekierowane do tego państwa.
  • Z kolei rozpatrywaniem wniosków osób, w przypadku których taki związek nie istnieje, powinny zajmować się wszystkie państwa członkowskie według sprawiedliwego podziału. Kraje odmawiające uczestnictwa w przekazywaniu osób ubiegających się o azyl mogą stracić unijne dofinansowanie.
  • Należy zwiększyć środki bezpieczeństwa, a z chwilą przybycia do UE wszystkie osoby ubiegające się o azyl powinny być rejestrowane wraz z kontrolą odcisków palców w odpowiednich bazach danych UE.
  • Konieczne jest umocnienie przepisów dotyczących małoletnich i przyspieszenie procedury łączenia rodzin.

Więcej informacji na temat stanowiska Parlamentu można znaleźć w infografice powyżej oraz w  tej notatce informacyjnej.

Chociaż od listopada 2017 r. Parlament jest gotowy do rozpoczęcia negocjacji na temat zmiany systemu dublińskiego, rządy UE nie były w stanie wypracować stanowiska w sprawie tych propozycji. Dowiedz się więcej o poprawkach sugerowanych przez Parlament z infografiki powyżej oraz z biuletynu na ten temat.

Według agencji ONZ ds. uchodźców, w 2018 r. ze względu na prześladowania, konflikty lub przemoc przymusowo wysiedlonych zostało 13,6 mln osób. Oznacza to, że łączna liczba osób przymusowo wysiedlonych na całym świecie osiągnęła nowy rekord – 70,8 mln. Około 84% uchodźców na świecie znajduje schronienie w regionach rozwijających się.

Dowiedz się więcej o innych inicjatywach Parlamentu mających na celu poprawę wspólnego europejskiego systemu azylowego.