Ochrona wolności prasy podczas pandemii COVID-19 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Kryzys związany z koronawirusem mocno uderzył w sektor mediów w czasie, gdy odgrywa on kluczową rolę w dostarczaniu dokładnych informacji i przeciwdziałaniu dezinformacji na temat pandemii.

Sektor boryka się z ogromnym spadkiem dochodów z reklam. Parlament obawia się, że pogorszenie sytuacji finansowej może spowodować, że organizacje informacyjne nie będą już w stanie dostarczać jasnych i opartych na faktach informacji oraz przeciwdziałać dezinformacji na temat pandemii koronawirusa.


W rezolucji przegłosowanej 17 kwietnia, posłowie do PE określili dezinformację jako poważny problem w dziedzinie zdrowia publicznego; stwierdzili również, że wszyscy obywatele powinni mieć dostęp do dokładnych i zweryfikowanych informacji oraz że wolne, niezależne i odpowiednio finansowane media są niezbędne dla funkcjonowania demokracji.


Wolność wypowiedzi oraz wolność i pluralizm mediów są zapisane w Karcie praw podstawowych UE, a także w europejskiej konwencji praw człowieka.

Wolność wypowiedzi i informacji  

Fundusz wsparcia kryzysowego dla mediów

Aby pomóc mediom w tej krytycznej sytuacji, posłowie z parlamentarnej Komisji CULT poprosili Komisję Europejską o rozważenie utworzenia funduszu ratunkowego dla mediów i prasy.


Pewne środki w celu wspierania wolności mediów i ochrony dziennikarzy zostały już podjęte. W marcu 2020 r. Unia Europejska udostępniła 5,1 mln euro na finansowanie projektów mających na celu identyfikację i zapobieganie naruszeniom wolności prasy, wykrywanie zagrożeń dla pluralizmu i wspieranie dochodzeń transgranicznych.


Przeczytaj o 10 działaniach podjętych przez UE w walce koronawirusem

Światowy Dzień Wolności Prasy

3 maja obchodzimy Światowy Dzień Wolności Prasy. Organizacja Reporterzy bez Granic opublikowała niedawno tegoroczną edycję Światoweo Indeksu Wolności Prasy, biorącą również pod uwagę zagrożenie dla wolnego i uczciwego dziennikarstwa od wybuchu pandemii koronawirusa.


Europa to nadal najbezpieczniejsze miejsce dla dziennikarzy

Według Indeksu 2020, Europa pozostaje kontynentem zapewniającym największą wolność prasy. Sytuacja w krajach członkowskich jest najczęściej klasyfikowana jako „dobra” lub „dość dobra”. Finlandia, Dania, Szwecja i Holandia nadal mają najlepsze wyniki

Wolność prasy w UE  

Mimo że UE to najbezpieczniejsze miejsce dla dziennikarzy, Reporterzy bez Granic ostrzegają, że i tu zdarzały się przypadki nękania i gróźb wobec dziennikarzy.


Wzrost zagrożenia dla dziennikarzy na całym świecie

Środki nadzwyczajne wprowadzone przez niektóre rządy w odpowiedzi na wybuch koronawirusa miały wpływ na pozycję w rankingu niektórych krajów, takich jak Chiny (177-me miejsce), Iran (spadek o 3 miejsca, na 173-cie) i Irak (spadek o 6 miejsc, na 162-gie).


Bliski Wschód i Afryka Północna są nadal najbardziej niebezpiecznymi regionami dla dziennikarzy na świecie, podczas gdy region Azji i Pacyfiku odnotował największy wzrost naruszeń wolności prasy (wzrost o 1,7%).


Reporterzy bez Granic odnotowali, że dotychczas w 2020 r. zabito 11 dziennikarzy. W 2019 r. odnotowano najmniej ofiar wśród dziennikarzy od 16 lat - na całym świecie zabito wtedy 49 dziennikarzy, ze względu na spadek liczby zgonów w konfliktach zbrojnych (o 44% mniej niż w poprzednim roku).

Dziennikarze zabici, zatrzymani lub porwani na całym świecie  

Mimo że niektóre dane napawają optymizmem, ogólna sytuacja wolności mediów na całym świecie pogorszyła się, a wrogość wobec dziennikarzy wzrosła. Liczba krajów uważanych za bezpieczne dla dziennikarzy nadal spada - sytuację tylko w 24% ze 180 krajów sklasyfikowano jako „dobrą” lub „dość dobrą” w 2019 i 2020 r., w porównaniu z 26% w 2018 r. i 27% w 2017 roku.


Obecnie na świecie zatrzymanych jest około 361 dziennikarzy, w porównaniu do 389 na koniec 2019 roku. Prawie jedna trzecia przebywa w Chinach, reszta w większości w Egipcie, Arabii Saudyjskiej, Syrii, Turcji, Wietnamie, Iranie, Bahrajnie i Jemenie. Dane za 2020 r. dotyczące dziennikarzy przetrzymywanych w charakterze zakładników nie są jeszcze dostępne.

Coroczny Indeks Reporterów bez Granic ocenia 180 krajów i regionów według stopnia wolności prasy. Kraje dostają od 0 do 100 punktów, na podstawie kryteriów takich jak pluralizm, niezależność mediów, ramy prawne, przejrzystość i poziom nadużyć wobec dziennikarzy. Im niższy wynik, tym wyższy poziom wolności prasy w kraju.