Parlament chce ukrócić zagraniczne dotacje rządowe na rynku UE 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Parlament zatwierdził przepisy do walki z zaburzającymi rynek zagranicznymi dotacjami dla firm działających w UE.

UE jest otwartą gospodarką, ale musi chronić się przed zakłóceniami spowodowanymi przez dotacje zagraniczne.  

Rządy na całym świecie coraz mocniej finansują przedsiębiorstwa, w szczególności ze względu na rosnącą rolę Chin w światowej gospodarce. Takie dotacje mogą zakłócać konkurencję na rynkach.

Dlatego Parlament chce, aby Komisja Europejska mogła weryfikować zaburzające rynek dotacje przyznawane przez rządy spoza UE firmom, które chcą przejąć unijne przedsiębiorstwa lub brać udział w unijnych zamówieniach publicznych, oraz przeciwdziałać im.

Dotacje zagraniczne można ogólnie zdefiniować jako dotacje przyznawane przez rząd firmie poza jego terytorium lub jurysdykcją. UE staje się coraz bardziej świadoma możliwych zakłóceń jednolitego rynku i nierównych warunków stwarzanych przez takie dotacje.

Nowe przepisy mają zapewnić równe szanse i przez to uczciwą konkurencję między firmami działającymi na rynku UE.

Przeczytaj więcej o instrumentach dla ochrony handlu w UE


Sprawiedliwsze finansowanie zagraniczne

„Jeśli zagraniczne firmy chcą przejąć kontrolę nad europejskimi firmami lub uczestniczyć w europejskich zamówieniach publicznych, Komisja Europejska musi zapewnić, że działają na podobnych warunkach, jak firmy europejskie, które muszą przestrzegać surowego systemu dotyczącego pomocy państwa” powiedział eurodeputowany Christophe Hansen (EPL, Luksemburg), który odpowiada za przeprowadzenie ustawodawstwa w tym temacie przez Parlament.

Nowe przepisy umożliwiłyby Komisji Europejskiej weryfikowanie i łagodzenie skutków dotacji zagranicznych. Dotacje mogą przybierać postać np. zastrzyków kapitału zagranicznego, pożyczek, zachęt podatkowych, zwolnień podatkowych i umorzenia długów. KE mogłaby weryfikować dotacje zagraniczne w przypadku fuzji i przejęć. Mogłaby również weryfikować wsparcie ze strony rządów spoza UE w przypadku ofert w dużych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ oferenci musieliby informować o zewnętrznych wkładach finansowych.

„W końcu wypełnimy tę wieloletnią lukę w prawie i zrobimy kolejny krok w kierunku otwartego, ale sprawiedliwego rynku” powiedział Hansen.

UE jest szczególnie otwartą gospodarką. Jest jedną z największych stref wolnego handlu na świecie - odpowiada za 16% światowego handlu. Dane pokazują, że globalne przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w ubiegłym roku przewyższyły poziom sprzed pandemii. Największymi źródłami przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych były USA, Niemcy, Japonia i Chiny.

Więcej faktów i liczb o pozycji UE w światowym handlu

W maju 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia w sprawie subsydiów zagranicznych, które zakłócają funkcjonowanie jednolitego rynku UE. Parlament przyjął swoje stanowisko w maju 2022 r., a następnie osiągnął porozumienie z Radą.

Parlamentarzyści przedyskutował i zatwierdził porozumienie na sesji plenarnej 9-10 listopada.