Nowy Parlament i Nowa Komisja Europejska 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Sala plenarna Parlamentu Europejskiego  

W dniach 23 - 26 maja, 200 milionów wyborców w 28 państwach członkowskich UE poszło do urn, aby wybrać posłów do PE.

Ci z kolei 16 lipca 2019 r. zagłosowali za wyborem Ursuli von der Leyen na stanowisko Przewodniczącej Komisji Europejskiej, pierwszej kobiety w historii na tym stanowisku.


Przewodnicząca kompletuje zespół kandydatów na komisarzy spośród kandydatów nominowanych przez państwa członkowskie. Kompetencje i umiejętności tych kandydatów są sprawdzane przez posłów do PE podczas serii przesłuchań przed komisjami parlamentarnymi.


Następnie posłowie do PE głosują nad pełnym kolegium komisarzy, dzięki czemu legitymacja demokratyczna Komisji i jej Przewodniczącej opiera się na legitymacji Parlamentu i jego demokratycznie wybranych członków.


Dowiedz się więcej o wynikach wyborów europejskich oraz składzie nowego Parlamentu Europejskiego

Głosowanie podczas sesji plenarnej  

Nowy Parlament 

Nowo wybrany Parlament spotkał się po raz pierwszy w dniach 2-4 lipca w Strasburgu. 

Pierwszym aktem nowo wybranego Parlamentu Europejskiego był wybór własnego przewodniczącego na następne dwa i pół roku. Parlament wybrał również 14 wiceprzewodniczących i pięcioro kwestorów oraz podjął decyzję w sprawie składu liczbowego komisji parlamentarnych. O nominacjach poszczególnych członków komisji zadecydowały grupy polityczne i ogłoszono je na posiedzeniu plenarnym. Komisje wybrały swoich przewodniczących i wiceprzewodniczących podczas pierwszych posiedzeń w lipcu.

Komisja Europejska  

Przesłuchania kandydatów i kandydatek na komisarzy 

Wysłuchania publiczne kandydatów i kandydatek na komisarzy odbyły się na przełomie września i października. 

Rada, w porozumieniu z nowo wybranym przewodniczącym Komisji i na podstawie kandydatur zaproponowanych przez państwa członkowskie, przyjmuje listę kandydatów na komisarzy. Następnie kandydaci na komisarzy biorą udział w szczegółowych, publicznych przesłuchaniach przed komisjami parlamentarnymi właściwymi dla poszczególnych dziedzin, które mają objąć, podczas których nowo wybrani posłowie zadają im pytania sprawdzające ich kompetencje oraz kwalifikacje do objęcia stanowiska, o które się starają.


Flagi UE przed budynkiem Komisji Europejskiej  

Wybór Komisji Europejskiej 

Po wybraniu przez Parlament, Przewodniczący i komisarze są oficjalnie mianowani przez Radę, która decyduje większością kwalifikowaną. 

Nowy Przewodniczący prezentuje posłom do Parlamentu kolegium komisarzy oraz program na najbliższą kadencję, a następnie cały skład Komisji, w tym osoba Przewodniczącego oraz Wysokiego Przedstawiciela ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, zostaje wybrany większością oddanych głosów, w głosowaniu imiennym.