Nowy Parlament i Nowa Komisja Europejska 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Sala plenarna Parlamentu Europejskiego  

W dniach 23 - 26 maja, 200 milionów wyborców w 28 państwach członkowskich UE poszło do urn, aby wybrać posłów do PE.

Ci z kolei 16 lipca 2019 r. zagłosowali za wyborem Ursuli von der Leyen na stanowisko Przewodniczącej Komisji Europejskiej, pierwszej kobiety w historii na tym stanowisku.


Przewodnicząca skompletuje zespół kandydatów na komisarzy spośród kandydatów nominowanych przez państwa członkowskie. Kompetencje i umiejętności tych kandydatów zostaną sprawdzone przez posłów do PE podczas serii przesłuchań przed komisjami parlamentarnymi pod koniec września oraz w październiku.


Następnie posłowie do PE zagłosują nad pełnym kolegium komisarzy pod koniec października.


Dlatego legitymacja Komisji i jej Przewodniczącej opiera się na legitymacji Parlamentu i jego demokratycznie wybranych członków.


Dowiedz się więcej o wynikach wyborów europejskich oraz składzie nowego Parlamentu Europejskiego


W kolejnych tygodniach, komisje odbędą pierwsze posiedzenia, na których wybiorą swoich przewodniczących i wiceprzewodniczących.


Nowy Parlament Europejski planuje wybrać przewodniczącego lub przewodniczącą Komisji Europejskiej podczas drugiej sesji plenarnej w lipcu (15-18 lipca). Jeśli to się uda w tym terminie, wybrana przez Parlament osoba będzie miała lato na stworzenie zespołu komisarzy, spośród kandydatów nominowanych przez państwa członkowskie.


Pełne kolegium komisarzy zostanie wybrane dopiero pod koniec października, po tym jak na przełomie września i października kandydaci na komisarzy zostaną przesłuchani przez komisje parlamentarne odpowiedzialne za dziedziny, które mają im zostać powierzone. Komisje ocenią kompetencje, kwalifikacje oraz doświadczenie kandydatów dotyczące ich przyszłego zakresu obowiązków.


Głosowanie podczas sesji plenarnej  

Nowy Parlament 

Nowo wybrany Parlament spotkał się po raz pierwszy w dniach 2-4 lipca w Strasburgu. 

Pierwszym aktem nowo wybranego Parlamentu Europejskiego był wybór własnego przewodniczącego na następne dwa i pół roku. Parlament wybrał również 14 wiceprzewodniczących i pięcioro kwestorów oraz podjął decyzję w sprawie składu liczbowego komisji parlamentarnych. O nominacjach poszczególnych członków komisji zadecydowały grupy polityczne i ogłoszono je na posiedzeniu plenarnym. Komisje wybrały swoich przewodniczących i wiceprzewodniczących podczas pierwszych posiedzeń w lipcu.

Komisja Europejska  

Przesłuchania kandydatów i kandydatek na komisarzy 

Wysłuchania publiczne kandydatów i kandydatek na komisarzy są planowane na przełom września i października. 

Rada, w porozumieniu z nowo wybranym przewodniczącym Komisji i na podstawie kandydatur zaproponowanych przez państwa członkowskie, przyjmie listę kandydatów na komisarzy. Następnie kandydaci na komisarzy wezmą udział w szczegółowych, publicznych przesłuchaniach przed komisjami parlamentarnymi właściwymi dla poszczególnych dziedzin, które mają objąć, podczas których nowo wybrani posłowie będą zadawać im pytania dotyczące kompetencji oraz kwalifikacji do objęcia stanowiska, o które się starają.Flagi UE przed budynkiem Komisji Europejskiej  

Wybór Komisji Europejskiej 

Po wybraniu przez Parlament, Przewodniczący i komisarze są oficjalnie mianowani przez Radę, która decyduje większością kwalifikowaną. 

Nowy Przewodniczący zaprezentuje posłom do Parlamentu kolegium komisarzy oraz program na najbliższą kadencję, a następnie cały skład Komisji, w tym osoba Przewodniczącego oraz Wysokiego Przedstawiciela ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, zostanie wybrany większością oddanych głosów, w głosowaniu imiennym.