Udostępnij tę stronę: 

Artykuły 

Artykuły 

Margrethe Vestager        

ECON  IMCO  ITRE  JURI 

Desygnowana Wiceprzewodnicząca wykonawcza - Europa na miarę ery cyfrowej

Josep Borrell        

AFET 

Desygnowany Wysoki przedstawiciel / Wiceprzewodniczący - Silniejsza pozycja Europy na świecie

 
Odpowiedzialni za wysłuchanie Organy powiązane Konferencja Przewodniczących Konferencja Przewodniczących Komisji

Artykuły