4. Jakie dane muszą podać osoby chcące podpisać petycję? 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

To zależy od kraju odpowiedzialnego za weryfikację ważności oddawanego przez Państwa głosu poparcia. Większość państw członkowskich wymaga następujących danych: imię i nazwisko, adres zameldowania, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo i podpis wraz z datą.

Większość państw członkowskich wymaga również podania numeru dowodu osobistego. Taki wymóg nie istnieje w dziewięciu krajach: Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Niemczech, Irlandii, Holandii, Słowacji i Wielkiej Brytanii.