Zmiana klimatu: Parlament popiera środki podwyższające ceny pozwoleń na emisje 

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Poparcie Parlamentu dla opóźnienia aukcji pozwoleń na emisje CO2 powinno zachęcić firmy do inwestowania w rozwiązania niskoemisyjne. ©Belga/AFP/STR  

Plany zamrożenia aukcji części, występujących obecnie w nadmiarze, uprawnień do emisji CO2, w celu podniesienia ich cen oraz zachęcenia firm do inwestycji w innowacyjne, niskoemisyjne technologie, zostały przyjęte we wtorkowym głosowaniu. W lipcu, 2013 roku, Parlament zaproponował bardziej restrykcyjne środki, których celem jest przywrócenie efektywności systemu handlu uprawnieniami do emisji, zaprojektowanego, aby zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych i przeciwstawić się zmianie klimatu.

“Jestem zadowolony, że zdołaliśmy przekonać, naszych kolegów, że odłożenie części aukcji jest absolutnie konieczne, aby system handlu pozwoleniami na emisje mógł osiągać swoje cele", powiedział Matthias Groote (S&D, DE) po przyjęciu sprawozdania, za które był odpowiedzialny, przez Parlament.


"ETS nie ma na celu szkodzenia przemysłowi, przeciwnie, wyceniając CO2, nagradza on innowacyjność i wydajność. Konieczne jest jednak dostarczenie czytelnego sygnału cenowego. Wymiany opinii podczas szczytu klimatycznego w Warszawie, potwierdziły, że unijny system ETS znajduje się na rozdrożu. Dlatego najważniejsze jest to, byśmy mu pozwolili osiągnąć dojrzałość", dodał.


Zgodnie z poprawką wprowadzoną przez Parlament i uzgodnioną już z państwami członkowskimi, Komisja Europejska, w wyjątkowych okolicznościach, może zmieniać harmonogram aukcji uprawnień do emisji, po sprawdzeniu, że nie jest prawdopodobne, aby dotknięte tą zmianą sektory, miały przenieść swoją działalność poza UE. Komisja będzie miała prawo do wprowadzenia jednej tego typu zmiany harmonogramu, podczas trzeciej fazy systemu handlu uprawnieniami (ETS), dla nie więcej niż 900 milionów uprawnień.


Stworzony w 2005 roku ETS, ustalił powszechny pułap dla emisji, który obecnie jest stopniowo obniżany. Do roku 2020, emisje z sektorów przemysłu, objęte systemem ETS, będą o 21% niższe niż w 2005 roku.


Poniżej pułapu, firmy otrzymują lub kupują kredyty wystawione na aukcję przez państwa członkowskie. Jeden kredyt odpowiada tonie emisji CO2. Przedsiębiorstwa mogą również sprzedawać niewykorzystane kredyty. Zmniejszenie ich podaży zapewni, że kredyty utrzymają swoją wartość, a system nagradzać będzie firmy inwestujące w ograniczanie emisji, pozytywnie wpływając na zmianę klimatu


Rosnąca nadpodaż pozwoleń na emisje, wynikająca ze spowolnienia gospodarczego, spowodowała spadek cen kredytów poniżej poziomu zakładanego przez system handlu uprawnieniami do emisji, w momencie jego powstawania. W związku z tym, Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie środków pozwalających na odłożenie lub opóźnienie aukcji części kredytów.


Kolejne kroki


Rada Unii Europejskiej ma zagłosować nad przepisami, na swoim spotkaniu 16 lub 17 grudnia. Środki korygujące rynek emisji będą wprowadzane przez Komisję Europejską, zgodnie z przekazanymi jej uprawnieniami.


Procedura: współdecyzja (zwykła procedura ustawodawcza) porozumienie w pierwszym czytaniu