Bezpieczeństwo żywności: brak akceptacji dla modyfikowanej genetycznie kukurydzy 

Komunikat prasowy 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Genetycznie modyfikowana kukurydza podlega autoryzacji unijnej przed wejściem na rynek, ale państwa członkowskie mogą jej zakazać na swoim terytorium ©BELGA/DPA/ A.FRANKE  

Genetycznie modyfikowana kukurydza "Pioneer 1507" nie powinna wejść na rynek w celu uprawy, ponieważ jej odporny na insekty pyłek może być szkodliwy dla motyli i ciem, które nie są dla kukurydzy zagrożeniem, stwierdza Parlament w rezolucji przyjętej w czwartek. Posłowie wzywają Radę Unii Europejskiej do odrzucenia autoryzacji kukurydzy a Komisję Europejską do nie składania ponownie wniosku o autoryzację GMO, zanim nie polepszą się metody oceny ryzyka.

Posłowie sprzeciwiają się wprowadzeniu na rynek UE tej genetycznie modyfikowanej kukurydzy, ponieważ przekraczałoby to uprawnienia Komisji Europejskiej, zgodnie z zasadami UE, dotyczącymi wprowadzania GMO do środowiska. Posłowie zwracają uwagę, że we wniosku Komisji nie zostały określone metody ochrony poszczególnych ekosystemów oraz obszarów geograficznych, jak jest to wymagane w rozporządzeniu.Niepożądane efekty

 

W swojej opinii przedstawionej w lutym 2012 roku, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), jawnie nie zgodził się z konkluzjami przedstawionymi przez Pioneera, że ryzyko powiązane z linią 1507 kukurydzy jest nieistotne, jeśli chodzi o jej wpływ na motyle i ćmy w UE, przeciwnie, stwierdzono, że istnieje ryzyko związane z kontaktem z pyłkiem kukurydzy.

 

Parlament zauważa również, że kukurydza 1507 jest odporna na herbicyd glufozynian, co jest właściwością reklamowaną w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Jednakże w Europie glufozynian sklasyfikowany został jako środek toksyczny i nie będzie mógł być używany po 2017 roku.


Tło


Ostatnie genetycznie modyfikowane uprawy autoryzowane przez UE to ziemniaki Amflora, w 2010 roku, zostały one jednak wycofane z rynku UE w grudniu 2013 roku, zgodnie z nakazem sądu będącego częścią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Jedyną genetycznie modyfikowaną uprawą, autoryzowaną na terenie UE jest kukurydza MON 810, ale odnowienie autoryzacji jest od lat nierozstrzygnięte.