Parlament chce ujednoliconej ładowarki do telefonów 

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Powinna zostać stworzona uniwersalna ładowarka do telefonów komórkowych, uważają posłowie. ©BELGAIMAGE/AGEFOTOSTOCK/McPHOTO/ODE  

Do wszystkich telefonów komórkowych sprzedawanych w UE powinna być dostępna uniwersalna ładowarka. To obniży koszty, zmniejszy ilość odpadów oraz zaoszczędzi kłopotów użytkownikom, podkreśli posłowie, głosujący nad uaktualnieniem przepisów UE, dotyczących urządzeń radiowych, w czwartek. Projekt został już nieoficjalnie zatwierdzony przez Radę Unii Europejskiej.

"Unowocześniona dyrektywa dotycząca urządzeń radiowych to bardzo dobre narzędzie, aby przeciwdziałać zakłóceniom między różnymi ich rodzajami. Jestem szczególnie zadowolona z tego, że udało się nam porozumieć w sprawie uniwersalnej ładowarki. To służy interesowi zarówno konsumentów, jak i środowiska, bo położy kres zamieszaniu na rynku ładowarek oraz produkcji 51 tysięcy ton elektromagnetycznych odpadów ", powiedziała Barbara Weiler (S&D, DE) odpowiedzialna za sprawozdanie.


Projekt dyrektywy ma na celu harmonizację przepisów państw członkowskich dotyczących wprowadzania urządzeń radiowych, takich jak telefony komórkowe, piloty do otwierania drzwi w samochodzie, czy modemy, na rynek. Przepisy mają nadążać za dynamicznie rosnącą ilością i różnorodnością urządzeń radiowych dostępnych na rynku, zapewnić, że nie będzie dochodziło do zakłóceń między nimi oraz, że nowe urządzenia będą spełniały wszystkie standardy bezpieczeństwa dla zdrowia.


Uniwersalna ładowarka


Posłowie wzywają producentów do wznowienia wysiłków i opracowania modelu uniwersalnej ładowarki do różnego rodzaju urządzeń radiowych, głównie telefonów komórkowych. Ich zdaniem doprowadzi to do znacznego ułatwienia w ich użytkowaniu oraz zredukuje ilość odpadów oraz koszty.


Projekt wprowadza zasadę kompatybilności urządzeń radiowych z uniwersalną ładowarką, jako podstawowy wymóg ich wprowadzenia na rynek, choć zastrzega, że to Komisja Europejska będzie decydować, których urządzeń ten wymóg będzie dotyczył.

 

Na tropie niebezpiecznych urządzeń

 

Posłowie poprali także zapis, który pozwoli władzom na śledzenie rynku w celu wyszukiwania urządzeń, które nie spełniają wymogów bezpieczeństwa.


Po wnikliwej analizie informacji dostarczonych przez kraje członkowskie, Komisja Europejska ustali, który sprzęt radiowy będzie musiał być rejestrowany przez wejściem na rynek. Podobna baza danych działa już w Stanach Zjednoczonych.


Kolejne kroki


Projekt przepisów, który został poparty 550 głosami za, przy 12 głosach przeciw i 8 wstrzymujących się od głosu, będzie musiał zostać oficjalnie zatwierdzony przez Radę. Kraje członkowskie będą miały dwa lata na dostosowanie prawa do wymogów unijnych, a producenci urządzeń radiowych będą mieli dodatkowy rok na dostosowanie się do nich.