Parlament wybiera Jean-Claude Junckera na Przewodniczącego Komisji Europejskiej 

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Jean-Claude Juncker będzie pierwszy demokratycznie wybranym Przewodniczącym Komisji Europejskiej  

422 głosami za, Parlament Europejski wybrał Jeana-Claude Junckera na przewodniczącego Komisji Europejskiej, podczas tajnego glosowania, które odbyło się 15 lipca. Nowy przewodniczący, wybrany na 5 lat, obejmie urząd 1 listopada 2014 roku. Minimalna liczba głosów, która musiał uzyskać to: 376.

Pierwszy raz w historii Unii Europejskiej, Parlament Europejski wybrał, a nie tylko zaakceptował, kandydata na Przewodniczącego Komisji Europejskiej, nominowanego przez Radę Europejską, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Traktat z Lizbony (w grudniu 2009 roku).


422 posłów głosowało za, 250 przeciw, 47 wstrzymało się od głosu, oddano 729 głosów, z czego 10 nie było ważnych.


Kandydat obywateli i rządów Europy


Kiedy, po wyborach 22-25 maja, EPP ponownie zostało największą grupą polityczną w Parlamencie Europejskim, Jean-Claude Juncker, były premier Luksemburga, został nominowany przez Radę Europejską na stanowisko szefa Komisji Europejskiej, 27 czerwca, 26 krajów opowiedziało się za, a 2 przeciw.


Kolejne kroki


Wybrany Przewodniczący Komisji Europejskiej wyśle teraz oficjalne listy do przywódców państw członkowskich, prosząc ich o zaproponowanie swoich kandydatów na Komisarzy.