Parlament Europejski poparł umowę stowarzyszeniową z Mołdawią 

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Posłowie poparli umowę stowarzyszeniową między UE a jej wschodnim sąsiadem Mołdawią ©BELGAIMAGE/IMAGEBROKER/J.Carlile  

Parlament Europejski wyraził w czwartek w Brukseli poparcie dla umowy stowarzyszeniowej między UE a Mołdawią, które obejmuje „Pogłębioną i Całościową Umowę o Wolnym Handlu” (DCFTA). Porozumienie stanowić będzie fundament silnego stowarzyszenia politycznego i gospodarczej integracji między UE a Mołdawią oraz zapewni wzajemny wolny dostępu do rynku.

Posłowie przyjęli umowę 535 głosami za, 94 głosowało przeciw, 44 się wstrzymało.


W rezolucji towarzyszącej (która nie ma charakteru ustawodawczego), posłowie podkreślili fakt, że podpisanie 27 czerwca 2014 umowy stowarzyszeniowej i jej ratyfikacja „nie stanowią końcowego celu” w relacjach między Unią Europejską i Mołdawią. Za przyjęciem tej rezolucji głosowało 529 posłów, 96 było przeciw, 46 się wstrzymało.


„Ratyfikacja Umowy stowarzyszeniowej między Mołdawią i Unią Europejską to oczywisty wyraz uznania dla sukcesu politycznych i gospodarczych reform przeprowadzanych w Mołdawii, które otwierają perspektywę i dają świadectwo jej determinacji w dążeniu do członkostwa w UE.” – Powiedział poseł sprawozdawca Petras Auštrevičius (ALDE, LT). „To czas by pogratulować obywatelom Mołdawii ich historycznych osiągnięć, szczególnie w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych zaplanowanych na 30 listopada, które będą miały kluczowe znaczenie dla tego kraju” – dodał sprawozdawca.


Posłowie podkreślili też konieczność pełnego wdrożenie porozumienia i wezwali do przekazania obywatelom Mołdawii pełnej informacji o płynących z niego korzyściach.


Naddniestrze

 

Umowa obejmuje „obejmuje całe uznane przez społeczność międzynarodową terytorium Republiki Mołdawii” dlatego również Naddniestrze, jako integralna część państwa, musi być objęte skutkami układu stowarzyszeniowego, podkreślili posłowie. Parlament domaga się też zwiększenia roli UE w działaniach mających na celu znalezienie porozumienia w tej kwestii między Kiszyniowem i Tyraspolem.


Czynnik rosyjski


Posłowie podkreślają, że rola, jaką Rosja odgrywa w kryzysie ukraińskim, naruszyła ład geopolityczny i nie pozostała bez wpływu również na stosunki między UE i Mołdawią. Wezwali Rosję do pełnego poszanowania integralności terytorialnej Republiki Mołdawii i jej europejskich aspiracji. Wyrazili też ubolewanie, że Rosja stale wykorzystuje handel jako narzędzie destabilizacji regionu, wprowadzając zakaz importu na wiele mołdawskich produktów i w pełni poparli inicjatywy Komisji służące przeciwdziałaniu skutkom rosyjskiego embarga.


Następny etap


Układ stowarzyszeniowy, by wejść w życie, wymaga jeszcze ratyfikacji parlamentów państw członkowskich. Niektóre części umowy, w tym zapisy dotyczące utworzenie pogłębionej i całościowej strefy wolnego handlu (DCFTA), obowiązują tymczasowo już od pierwszego września tego roku. Mołdawia ratyfikowała układ stowarzyszeniowy 2 lipca. Parlament Europejski wyśle siedmioosobową delegację pod przewodnictwem Igora Šoltesa (Greens/EFA, SI) do Mołdawii z misją obserwacji przebiegu wyborów 30 listopada.


Dodatkowe informacje

 

Procedura: Zgoda, Rezolucja nieustawodawcza