Troje polskich laureatów Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 

Komunikat prasowy 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Fundacja Barka, profesor nauk politycznych Anna Wolff – Powęska oraz dziennikarz i wykładowca akademicki doktor Bartłomiej Zapała zostali polskimi laureatami Europejskiej Nagrody Obywatelskiej przyznawanej przez Parlament Europejski. Laureaci ze wszystkich krajów Unii Europejskiej zaprezentują swoje dokonania 25 lutego podczas ceremonii w Brukseli.

Europejska Nagroda Obywatelska


Europejska Nagroda Obywatelska została ustanowiona przez Parlament Europejski w 2008 roku, dla uhonorowania Europejczyków za działalność na rzecz promowania wartości europejskich.Laureatami mogą zostać obywatele, grupy, stowarzyszenia oraz organizacje. Każdy deputowany Parlamentu Europejskiego ma prawo do nominowania jednego kandydata.Nagrodę przyznaje się za działania w następujących dziedzinach:

  • promowanie lepszego wzajemnego zrozumienia i ściślejszej integracji między obywatelami a państwami członkowskimi,
  • ułatwianie transgranicznej lub ponadnarodowej współpracy w ramach Unii Europejskiej,
  • codzienną aktywność dającą konkretny wyraz wartościom wynikających z Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

 

W tym roku Europejska Nagroda Obywatelska trafiła do 47 laureatów z 19 państw członkowskich Unii Europejskiej. Wśród nich odznaczeni zostali Polacy.

 

Polscy laureaci Nagrody

 

Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKApowstała w 1989 roku, stawiając sobie za cel pomoc osobom, które ucierpiały w procesie transformacji ustrojowej w Polsce. Jej twórcy, Barbara i Tomasz Sadowscy, zostali prekursorami i popularyzatorami ekonomii społecznej. Dziś Barka stwarza warunki rozwoju dla kilkuset tysięcy ludzi na całym świecie, m.in. poprzez tworzenie i rozwijanie szkół przyuczenia zawodowego dla bezrobotnych, propagowanie przedsiębiorczości społecznej oraz tworzenie programów dostępnego budownictwa. Rocznie do siedziby Fundacji przybywa kilkanaście delegacji obserwatorów z całego świata, które w swoich krajach chcą realizować programy aktywizacji społecznej Barki.

 

Dr Bartłomiej Zapała to dziennikarz i wykładowca akademicki. Jako dziennikarz Radia Kielce przekazuje dziesiątkom tysięcy słuchaczy informacje o Unii Europejskiej. Od pięciu lat prowadzi Studio polityczne oraz audycję Świat na Wskroś, w której przybliża najważniejsze procesy zachodzące w Europie. Dr Bartłomiej Zapała kształci nowe pokolenia euroentuzjastów. Jako wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prowadzi zajęcia ze studentami dotyczące europejskich standardów obywatelskich oraz polityki regionalnej Unii Europejskiej. Współtworzy spotkania polskiej sieci Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh, zajmujacej się promocją dialogu międzykulturowego oraz celów procesu barcelońskiego.

 

Prof. Anna Wolff Powęska - profesor nauk politycznych, specjalistka w zakresie stosunków polsko–niemieckich, pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Anna Wolff–Powęska przewodniczy radzie naukowej Centrum Badań Historycznych w Berlinie. Od wielu lat łączy aktywną pracę naukową z publicystyką. Jest wielokrotnie nagradzaną i odznaczaną uczoną angażującą się w tworzenie atmosfery dialogu pomiędzy narodami polskim i niemieckim. Profesor Wolff–Powęska pełniła w latach 1990–2004 funkcję dyrektora Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Kierując Instytutem oraz przewodnicząc Forum Polsko–Niemieckiemu, była inicjatorem licznych konferencji i spotkań służących przełamywaniu barier oraz negatywnych stereotypów dzielących obydwa kraje.