Ukraina: Parlament Europejski potępia ataki terrorystyczne i chce utrzymania sankcji wobec Rosji 

Komunikat prasowy 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Sankcje UE powinny zostać utrzymane dopóki Rosja nie zmieni swej agresywnej polityki wobec Ukrainy, nie wprowadzi zawieszenia broni, nie wycofa wojsk i nie przestanie popierać separatystów - uznał Parlament w przyjętej w czwartek rezolucji. Posłowie potępiają "akty terroryzmu" dokonywane przez separatystów. Wzywają UE do opracowania strategii komunikacyjnej by przeciwstawić się rosyjskiej "wojnie informacyjnej" i do pomocy dla Ukrainy na rzecz reform,poprawy sytuacji humanitarnej.

Posłowie zdecydowanie potępiają" agresywną i ekspansjonistyczną politykę Rosji" oraz "akty terroryzmu i przestępstwa dokonywane przez separatystów i inne nieregularne siły we wschodniej Ukrainie". Wzywają Radę, by na posiedzeniu w marcu utrzymała unijne sankcje wobec Rosji i przyjęła "jasny zbiór kryteriów", od spełnienia, których zależeć będzie wprowadzenie nowych restrykcji i zniesienie obecnych.


Parlament proponuje, by kryteria te obejmowały wprowadzenie zawieszenia broni, bezwarunkowe wycofanie z Ukrainy wszystkich oddziałów rosyjskich i popieranych przez Rosję nielegalnych grup zbrojnych i najemników, wymianę wszystkich więźniów i przywrócenie ukraińskiej kontroli nad całym terytorium kraju, w tym nad Krymem. Natomiast w przypadku dalszych działań ze strony Rosji destabilizujących Ukrainę, Rada powinna nałożyć dodatkowe sankcje, obejmujące sektor jądrowy oraz możliwość zawierania międzynarodowych transakcji finansowych przez rosyjskie firmy. Jednak "polityczne i dyplomatyczne kanały komunikacji z Rosją muszą pozostać otwarte" - zastrzegają połowie

.

Przeciwdziałanie rosyjskiej "wojnie informacyjnej"


Parlament przestrzega Unię Europejską przed zagrożeniem jakie niesie ze sobą prowadzona przez Rosję "wojna informacyjna" i wzywa Komisję Europejską do przedstawienia Parlamentowi w ciągu dwóch miesięcy strategii komunikacji pozwalającej "przeciwstawić się rosyjskiej kampanii propagandowej skierowanej do UE, jej wschodnich sąsiadów i samej Rosji".


Wsparcie ukraińskich reform i pomoc humanitarna


Parlament apeluje o zwiększenie "pomocy technicznej" dla Ukrainy obejmującej między innymi wsparcie ukraińskiego rządu w opracowywaniu i wdrażaniu kompleksowego programu reform, oraz wysłanie doradców z instytucji UE i państw członkowskich.


Posłowie domagają się też od UE działań na rzecz wzmocnienia zdolności obronnych Ukrainy. Przypominają, że od 16 lipca 2014 Rada zniosła embargo na eksport broni na Ukrainę i że nie ma przeszkód, by państwa UE tam wysyłały uzbrojenie.


Posłowie wzywają UE do działania w celu poprawy "katastrofalnej sytuacji humanitarnej, w szczególności sytuacji uchodźców wewnętrznych" i kryzysowej sytuacją w zakresie zdrowia we wschodniej Ukrainie, gdzie brakuje leków oraz szczepionek, a szpitale nie są w stanie w pełni funkcjonować. Parlament chce, by Komisja w ciągu najbliższych dwóch miesięcy przedstawiła Parlamentowi plan działań zastrzegając, że pomoc humanitarna z UE powinna odbywać się "z pominięciem organizacji pośredniczących, w formie „niebieskiego konwoju” . z