Udostępnij tę stronę: 

W 2010 każdy obywatel UE zużył przeciętnie 198 plastikowych toreb, w tym około 90% toreb cienkich ©BELGAIMAGE/AGEFOTOSTOCK  

Kraje UE muszą znacząco zredukować zużycie najpopularniejszych i najbardziej zanieczyszczających środowisko toreb plastikowych zgodnie z projektem przepisów, przyjętym przez Parlament we wtorek.

"Nowe przepisy kreują sytuację korzystna dla wszystkich” powiedziała Margrete Auken (Greens/EFA, DK), odpowiedzialna za przyjęte sprawozdanie. "Zajmujemy się tutaj ogromnym problemem środowiskowym. Miliardy torebek plastikowyhc stają się nieprzetworzonymi odpadami bezpośrednio zaśmiecającymi nasze ekosystemy. Szkodzą naturze, ranią ryby, ptaki, a my musimy temu zapobiec, dodała, po tym jak Parlament przyjął jej zalecenie do drugiego czytania, odzwierciedlające porozumienie osiągnięte z Radą w listopadzie ubiegłego roku.


"Komisja Europejska była zdania, że kraje członkowskie powinny same poradzić sobie z tym problemem, ale nic takiego się nie dzieje. Teraz, zgodnie z wyliczeniami Komisji, zaoszczędzone zostanie 740 milionów euro rocznie."


Wiążące cele


Państwa członkowskie UE będą mogły wybrać  • albo podjęcie działań, w wyniku których przeciętne roczne zużycie cienkich toreb plastikowych nie przekroczy 90 sztuk na obywatela, do 2019 roku i 40 sztuk do końca 2025 roku

  • albo zapewnić, do kńca 2018 roku, że torby te nie będą rozdawane przez sklepy za darmo

Ponadto, Komisja Europejska będzie musiała przygotować ocenę wpływu na środowisko materiałów plastikowych tzw. "oksy-biodegradowalnych", które rozkładają się na mikrocząsteczki, a następnie zaproponować odpowiednie metody działania. Do roku 2017, Komisja Europejska ma za zadanie przygotować propozycje oznaczania i etykietowania biodegradowalnych i nadających się do kompostowania toreb, które byłyby używane na terenie UE.Informacje pogłębione


Cienkie torby plastikowe, cieńsze niż 50 mikronów, których najczęściej używa się w UE, nie nadają się zwykle do ponownego użycia, w odróżnieniu od toreb grubszych i szybciej zamieniają się w odpady. Są one również jednym z najpoważniejszych problemów środowiskowych, przyczyniają się do zanieczyszczania zbiorników oraz ekosystemów wodnych.


W 2010 roku każdy obywatel UE zużył około 198 plastikowych toreb, z czego około 90% stanowiły torby cienkie. Jeśli nic się nie zmieni, zużycie plastikowych toreb będzie wciąż rosnąć. Jak wynika z danych Komisji Europejskiej tylko w 2010 roku na śmietniku wylądowało ponad 8 miliardów plastikowych toreb.

198  ; tyle toreb plastikowych, z których 90% to torby cienkie zużył przeciętny mieszkaniec UE w 2010

Udostępnij ten cytat: