Aleksandra Banasiak, Komitet Obrony Demokracji i Fundusz Masywu Śnieżnika laureatami Nagrody Obywatelskiej Parlamentu Europejskiego 

Komunikat prasowy 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Laureaci spotkają się 12 i 13 października w Brukseli.jpg  

Poznańska pielęgniarka, uczestniczka wydarzeń Czerwca'56, Anna Banasiak, Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji oraz Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika zostali polskimi laureatami Nagrody Obywatelskiej Parlamentu Europejskiego. W sumie nagrodę przyznano w tym roku pięćdziesięciu osobom i organizacjom w Unii Europejskiej.

Nagroda


Europejska Nagroda Obywatelska została ustanowiona przez Parlament Europejski w 2008 roku dla uhonorowania Europejczyków za działalność na rzecz promowania wartości europejskich. Laureatami mogą zostać obywatele, grupy, stowarzyszenia oraz organizacje. Każdy deputowany Parlamentu Europejskiego ma prawo do nominowania jednego kandydata. Nagrodę przyznaje się za działania w następujących dziedzinach:


  • promowanie lepszego wzajemnego zrozumienia i ściślejszej integracji między obywatelami a państwami członkowskimi,

  • ułatwianie transgranicznej lub ponadnarodowej współpracy w ramach Unii Europejskiej,

  • codzienną aktywność dającą konkretny wyraz wartościom wynikających z Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.Polscy laureaci


Aleksandra Banasiak to aktywna uczestniczka wydarzeń Poznańskiego Czerwca ’56, które były jednymi z pierwszych buntów społecznych otwierających drogę do obalenia komunizmu w Polsce i Europie. 28 czerwca 1956 roku jako młoda, 21-letnia pielęgniarka ze Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu, pierwsza wyszła na ulicę, by opatrzyć rannych w wyniku starć robotników. Wśród świszczących kul uratowała wielu demonstrantów. Sama została ranna. Jej kandydaturę zgłosiła posłanka do PE Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.


Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji zostało nominowane do nagrody przez posłankę do PE Różę Thun. W uzasadnieniu podkreśliła ona, że KOD skupia rzesze obywateli wokół wspólnych wartości europejskich. W 5 miesięcy stał się rozpoznawalny w Polsce oraz w innych państwach członkowskich przez swoje nieustępliwe dążenie do kształtowania postaw demokratycznych. W pokojowy, otwarty i niedyskryminujący sposób jednoczy ludzi w Polsce i w innych miastach Europy oraz krzewi przywiązanie do wartości, symboli i instytucji europejskich.


Celem działalności Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika, nominowanego przez posłankę do PE Lidię Geringer de Oedenberg, jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej na terenie gmin Masywu Śnieżnika, poprzez efektywne pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie środków finansowych na cele dobroczynne i inicjatywy obywatelskie w zakresie: edukacji, kultury, zdrowia, sportu, ochrony środowiska, demokracji, tolerancji i współpracy transgranicznej. Dbając o dobro wspólne działacze Funduszu dbają o rozwój społeczności lokalnej poprzez wprowadzanie dobrych praktyk dostarczają innowacyjnych rozwiązań i umacniają kapitał społeczny, ludzki i materialny.


Laureaci ze wszystkich krajów Unii Europejskiej zaprezentują swoje dokonania 12 i 13 października podczas ceremonii w Brukseli.