Parlament chce szybkiego Brexitu, by położyć kres niepewności, i głębokiej reformy Unii 

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Wielka Brytania musi uszanować wolę większości swych obywateli w pełni i jak najszybciej poprzez oficjalne wystąpienie z Unii Europejskiej. To warunek wstępny, zanim będzie mogło dojść do jakichkolwiek ustaleń w sprawie przyszłych stosunków między Unią a Wielką Brytanią. Takie stanowisko zajął Parlament Europejski w rezolucji przyjętej po nadzwyczajnej debacie plenarnej we wtorek. Posłowie podkreślają także pilną potrzebę reform, które zapewnią, że Unia spełni oczekiwania swoich obywateli.

Parlament Europejski przyjął 23 czerwca rezolucję w sprawie konsekwencji referendum w Wielkiej Brytanii 395 głosami za, przy 200 głosach przeciwnych, i 71 wstrzymujących się. Głosowanie było poprzedzone debatą liderów grup politycznych Parlamentu, przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera i holenderskiej minister Jeanine Hennis-Plasschaert, reprezentującej aktualną prezydencję Rady UE.


Parlament wzywa rząd brytyjski do przestrzegania demokratycznej decyzji swoich obywateli poprzez "jak najszybsze" i całościowe wdrożenie procedury wystąpienia z Unii Europejskiej zgodnie z Artykułem 50 traktatu o UE, tak aby umożliwić rozpocznie negocjacji.


Aby zapobiec zgubnym dla obu stron skutkom przedłużającej się "powszechnej niepewności" i ochronić integralność Unii, premier Wielkiej Brytanii powinien "jak najszybciej" poinformować Radę Europejską o wyniku referendum, to znaczy już na jej posiedzeniu 28-29 czerwca w celu rozpoczęcia negocjacji dotyczących wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE, uważają posłowie.

                                                                                                                    
Posłowie przypominają, że na mocy Traktatów zgoda Parlamentu Europejskiego jest niezbędna zarówno dla zawarcia umowy o wystąpieniu i jak porozumienia regulującego przyszłe stosunki dwustronne, oraz że Parlament musi w pełni uczestniczyć we wszystkich etapach kolejnych procedur.


Anulowanie przewodnictwa Wielkiej Brytanii w radzie UE w 2017


Parlament wzywa również Radę, aby zmienić kolejność prezydencji w taki sposób, by uniknąć zakłóceń w codziennym zarzadzaniu Unią. Planowo Wielka Brytania miała objąć przewodnictwo Rady w drugiej połowie 2017 roku. Parlament wprowadzi również zmiany w swojej organizacji wewnętrznej tak, aby odzwierciedlała wyrażoną przez obywateli brytyjskich wolę wystąpienia z Unii Europejskiej.


Przyszłość Unii Europejskiej

Obecne wyzwania wymagają reformy Unii, aby uczynić ją "lepszą i bardziej demokratyczną", "odpowiadającą oczekiwaniom obywateli", stwierdzają posłowie. "Podczas gdy niektóre państwa członkowskie mogą postanowić, iż będą integrować się wolniej lub w mniejszym zakresie, trzon UE musi zostać wzmocniony, a rozwiązań wybiórczych należy unikać", czytamy w rezolucji.


Obejrzyj nagranie debaty na kanałach EP Live, EBS + i dyskusję w mediach społecznościowych na portalu Storify.