Paryskie porozumienie ws. klimatu: może wejść w życie, bo Parlamentu zgodził się na ratyfikację  

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

610 posłów poparło ratyfikację przez UE porozumienia klimatycznego zawartego 9 miesięcy temu w Paryżu.  

Paryskie porozumienie klimatyczne (UNFCCC) wejdzie w życie w przyszłym miesiącu. Nastąpi to wcześniej niż przewidywano dzięki przełomowemu głosowaniu w Parlamencie Europejskim, który we wtorek wyraził zgodę na jego ratyfikację przez Unię. To pierwsza w historii powszechna, prawnie obowiązująca na całym świecie konwencja w sprawie klimatu. UE dołączy do innych największych emitentów gazów cieplarnianych: USA, Chin i Indii, na listopadowym spotkaniu Stron Porozumienia Paryskiego w Marrakeszu.

Parlament wyraził zgodę na ratyfikację przez Unię Europejską Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) 610 głosami za, przy 38 głosach przeciwnych i 31 wstrzymujących się.

Ratyfikowanie konwencji przez co najmniej 55 państw-sygnatariuszy odpowiedzialnych za 55% światowych emisji jest niezbędne, aby mogła wejść w życie. Pierwszy warunek został już wcześniej spełniony, dzisiejsze głosowanie pozwala na spełnienie drugiego warunku i umożliwia tym samym wejście konwencji w życie.

"Nasze głosowanie pozwala zapewnić osiągniecie wymaganego progu (...)Wejście w życie porozumienia paryskiego po upływie niecałego roku od podpisania to wielkie osiągniecie, zważywszy, że w przypadku protokołu z Kyoto potrzeba było aż ośmiu lat. Dzisiejsze głosowanie oznacza też, że UE pozostaje liderem w dziedzinie klimatu", powiedział przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz. Schulz podpisał dokument wyrażającego zgodę Parlamentu na ratyfikację w obecności sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona, francuskiej minister środowiska i przewodniczącej COP21 Ségolène Royal, słowackiego sekretarza stanu Ivana Korčoka, reprezentującego prezydencję Rady UE, przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude’a Junckera, oraz parlamentarnego sprawozdawcy Giovanniego La Vii (PPE, IT).

"Unia Europejska ma za sobą długie doświadczenie lider w walce ze zmianami klimatycznymi", powiedział przed głosowaniem Ban Ki-moon. Podziękował posłom za ich zaangażowanie i podkreślił znaczenie ratyfikacji konwencji przez UE. Dodał też, że walka ze zmianami klimatu jest nie tylko jednym z najważniejszych wyzwań naszych czasów, ale też szansą na zbudowanie bardziej zrównoważonej, konkurencyjnej gospodarki i stabilnych społeczeństw.

Większość posłów uznało dzisiejsze głosowanie za dowód, że jedynie współpraca i wspólne rozwiązywanie problemów mogą pozwolić na stawienie czoła globalnym wyzwaniom. Posłowie nalegali na pilną potrzebę realizacji porozumienia i kontynuacji negocjacji na poziomie światowym. "Taki jest wynik wielkiej zespołowej pracy", który unaocznia, że "Dziś dajemy radę !” - podsumował parlamentarny sprawozdawca Giovanni La Via (PPE, IT).

Filmy z uroczystości i wystąpienia uczestników debaty są dostępne tutaj.


Następny etap

Teraz, gdy Parlament wyraził zgodę na ratyfikację, Rada może formalnie przyjąć decyzję w drodze procedury pisemnej. Umożliwiłaby ona Unii Europejskiej złożenie ratyfikowanej konwencji w siedzibie ONZ w Nowym Jorku w piątek 7 października wraz z 7 państwami członkowskimi, które zakończyły proces ratyfikacji.


Posłowie będą też w czwartek głosować nad uchwałą określającą priorytety Parlamentu na kolejną rundę rozmów, która rozpocznie się w listopadzie w Marakeszu, aby skupić się na stres podziału pomiędzy stronami, które będą potrzebne do osiągnięcia celów Paryżu.

Więcej o ratyfikacji konwencji

Państwa UE, które już ratyfikowały konwencję, to: Austria, Francja, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja i Węgry. Są odpowiedzialne za około 5% globalnych emisji.

Aby umowa COP21 weszła w życie musi ją ratyfikować co najmniej 55 państw-sygnatariuszy (spośród 197), które w sumie odpowiedzialne są za 55% emisji gazów cieplarnianych na świecie. Wejście w życie następuje 30 dni po złożeniu przez nie dokumentów ratyfikacyjnych w ONZ, która jest depozytariuszem traktatu. Do tej pory konwencja została ratyfikowana przez 62 strony, w tym Chiny i Stany Zjednoczone, odpowiedzialne łącznie za 51.89% emisji gazów cieplarnianych. Emisje UE stanowią 12% globalnego poziomu emisji.

Dzięki ratyfikacji przez UE umowa paryska będzie mogła wejść w życie w czasie konferencji COP 22 w sprawie zmian klimatu w Marrakeszu 7-18 listopada 2016 r.

* * *

 #COP22 #ParisAgreement #Klimat #COP21 #emisje

 

„Wejście w życie porozumienia paryskiego po upływie niecałego roku od podpisania to wielkie osiągniecie”

(Przewodniczący Martin Schulz) 
Udostępnij ten cytat: