Udostępnij tę stronę: 

  • Nowa skala efektywności energetycznej dla istniejących i przyszłych produktów
  • Przydatne i jasne informacje dla konsumentów
  • Nowe oznakowania pod koniec 2019 roku

We wtorek posłowie zgodzili się na wprowadzenie prostszych oznakowań, ułatwiając konsumentom wybór produktów energooszczędnych i obniżenie rachunków za prąd.

Nowa skala efektywności energetycznej od A do G dla sprzętów AGD, która powinna zachęcić również producentów do innowacji i inwestycji w nowe rozwiązania, została przyjęta 535 głosami za, przy 46 głosach przeciw i 79 wstrzymujących się do głosu.

 

Konsumentom łatwiej będzie wybierać produkty energooszczędne, co powinno doprowadzić niższego poboru energii i niższych rachunków za prąd

 

Nowe oznakowania oraz nowa skala efektywności energetycznej bez A+/A++/A+++, powinny być dostępne dla klientów w sklepach najwcześniej pod koniec 2019 roku. W celu dostosowania się do ulepszeń w dziedzinie efektywności energetycznej, wszelkie zmiany klasyfikacji oznaczeń mogą być wprowadzane, kiedy 30% sprzętów osiągnie nową, wyższą klasę efektywności A lubi kiedy 50% sprzętów osiągnie dwie najwyższe klasy A i B.

 

Drukowane etykiety będą umieszczane na produktach, ale wprowadzone zostaną ogólnie dostępne wersje etykiet oraz informacje o produkcie online. W przypadku zmian, które będą miały wpływ na efektywność energetyczna produktu producent powinien poinformować konsumentów, stwierdzono w tekście.

 

Reklamy lub materiały promocyjne produktów również powinny zawierać informacje o klasie efektywności energetycznej według skali dostępnej na etykiecie, ponadto odbędą się kampanie informacyjne dla konsumentów, w celu zwrócenia uwagi na nowe oznakowania.

 

Komisja Europejska ma stworzyć bazę produktów, łącznie z częścią techniczna, która ma pomóc w monitorowaniu dostosowania produktów oraz portal dla konsumentów, dostarczający dodatkowych informacji.