Orędzie o stanie Unii: nie przegapmy najwłaściwszej chwili na ukształtowanie przyszłości zgodnie z naszymi ambicjami 

Komunikat prasowy 
Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

  • Plany działania UE do 2025 oparte na demokratycznych wartościach i skutecznym procesie decyzyjnym
  • Dokończenie tworzenia unii obronności i bezpieczeństwa, unii energetycznej, unii walutowej i unii rynków kapitałowych
  • Równe szanse dla wszystkich obywateli i poprawa konkurencyjności unijnego przemysłu
  • Ustanowienie agencji UE: ds. praw pracowniczych, cyberprzestępczości i walki z terroryzmem
Jean-Claude Juncker przedstawił posłom swoją wizję rozwoju Unii.  

Grupy polityczne przychylnie przyjęły ambitną wizję budowy solidarnej i zjednoczonej Unii przedstawioną Jean-Claude’a Junckera podczas dorocznej debaty na temat „stanu Unii”.

Plany obrony, bezpieczeństwa, legalnej migracji, handlu międzynarodowego, równości społecznej oraz sposobu wzmocnienia zdolności budżetowych Unii Europejskiej i demokratycznego procesu decyzyjnego zostały omówione przez liderów grup politycznych podczas trzygodzinnej debaty w Parlamencie Europejskim.

 

Aby wysłuchać nagrań wypowiedzi danego mówcy, kliknij na nazwisko.

 

Antonio Tajani, przewodniczący Parlamentu, powitał na dorocznej debacie na temat „stanu Unii” przewodniczącego Komisji Jean-Claude'a Junckera, kolegium komisarzy i przedstawicieli estońskiej prezydencji Rady UE. Przypomniał oczekiwania obywateli UE dotyczące sprawniejszej współpracy między unijnymi instytucjami i państwami członkowskimi w zakresie migracji, terroryzmu, wzrostu gospodarczego i praw socjalnych.

 

Stabilność budżetowa, większa niż kiedykolwiek liczba zatrudnionych i ożywienie gospodarcze stwarzają właściwy kontekst dla podjęcia ambitnej reformy Unii Europejskiej, opartej na wolności, równych prawach i praworządności - powiedział Jean-Claude Juncker.

 

Przewodniczący Komisji zaproponował utworzenie stanowiska unijnego ministra finansów i zapowiedział działania w dziedzinie legalnej migracji, cyberprzestępczości, wolności i praw pracowniczych, handlu międzynarodowego i unii obronnej, co do których Parlament i Rada powinny się porozumieć przed końcem kadencji w 2019 roku. Silna Unia powinna być reprezentowana, jego zdaniem, przez „jednego kapitana”. Funkcję obejmującą uprawnienia wynikające z połączenia stanowisk przewodniczącego Rady Europejskiej i Komisja Europejskiej miałby sprawować najlepszy z kandydatów wybrany w wyborach Europejskich już w czerwcu 2019 r.

Juncker1  Juncker2  Juncker3  Juncker4  Juncker5

Tekst całego orędzia (dostępne wersje językowe: angielska, francuska, niemiecka)

 

Przewodniczący grupy EPL Manfred Weber (Niemcy) pozytywnie odniósł się do planów „pogłębiania” UE przedstawionych przez Junckera, bo "świat na nas nie zaczeka". Jednocześnie jednak przypomniał ludzkie obawy i niepokoje, na przykład odnośnie skutków globalizacji, podkreślając "potrzebę społecznej gospodarki rynkowej", i konieczność "ochrony naszych granic w celu powstrzymania nielegalnej migracji". Zwrócił też uwagę na sytuację w Turcji, „szokującą dla ludzi”. "Turcja nie może zostać pełnoprawnym członkiem UE" - oświadczył. A ludzie boją się, patrząc na Wschód: "Potrzebujemy europejskiej unii obrony by bronić europejskiego stylu życia", powiedział Weber i wezwał do zastopowania projektu North Stream II.

 

Szef S&D, Gianni Pittella(Włochy), wezwał państwa członkowskie UE do "uderzenia we wszystkie międzynarodowe firmy, które oszukują organy podatkowe domagając się [niesłusznie i bez uzasadnienia] zwrotu podatku". Pittella domaga się też przyjęcia przepisów "przeciw wykorzystaniu młodych ludzi", którzy żyją dziś w socjalnej niepewności. Chce też utworzenia "gwarancji" edukacji i opieki (child guarantee) dla wszystkichdzieci w UE.Odnośnie migracji wezwał Komisję, by zdobyła się na „odwagę i otworzyła kanały legalnej imigracji", bo zamknięcie nielegalnych dróg migracyjnych nie wystarczy.

 

Syed Kamall (EKR, Wielka Brytania) oświadczył, że jeśli Unia naprawdę chce chronić obywateli, to nie może być protekcjonistyczna. Aby europejska gospodarka mogła się rozwijać, potrzeba więcej możliwości, a nie więcej przepisów - dodał. Uznał też, że "to nie plany wzrostu gospodarczego Unii tworzą miejsca pracy. Firmy tworzą miejsca pracy". Ludzie poza Parlamentem Europejskim chcą mieć pewność, że "mamy okręt pod kontrolą i nie wpływamy w jeszcze większą burzę", powiedział.

 

Przewodniczący grupy ALDE Guy Verhofstadt (Belgia) pochwalił Junckera za wystąpienie "pełne wizji i ambicji na rok 2019". Taki ton był możliwy, uznał Verhofstadt, bo "wiele się zmieniło" od ubiegłego roku, a " populistyczna wiosna" została powstrzymana w Austrii, Holandii i Francji. Większość obywateli UE chce dziś więcej działań na poziomie europejskim. “Witamy wszystkich po stronie rozumu!" - Powiedział, zauważając, że "jedynie Nigel Farage wciąż nie rozumie!". "UE jest konieczna, by powstrzymać skrajnie prawicowe rządy" - uznał Verhofstadt.

 

Patrick Le Hyaric (Francja), wiceprzewodniczący grupy GUE / NGL, zasugerował przekształcenie „funduszu Junckera” (europejskiego funduszu na rzecz inwestycji strategicznych) w "szeroki fundusz społeczny i ekologiczny". "Istnieje pilna potrzeba wyjścia z UE opartej na konkurencji i zbudowania Unii łączącej humanizm społeczny z postępem ekologicznym, z uczciwą dyrektywą dla pracowników delegowanych, z płacą minimalną, opieką emerytalną, likwidacją ubóstwa i równością mężczyzn i kobiet ".

 

Philippe Lamberts (Belgia), współprzewodniczący grupy Zielonych / EFA, wezwał do "pojednania między obywateli UE a ideą europejską". Aby stało się to mozliwe, przemówienie Junckera powinno mieć na celu "zmniejszenie nierówności", ograniczenie wpływu człowieka na ekosystem do „granic wyznaczonych przez przyrodę", "zmianę kierunku polityki handlowej", "zamrożenie CETA", "pozbycie się glifosatu i wzmocnienie definicji związków wywołujących zaburzenia endokrynologiczne”.

 

"Niczego nie nauczył się pan z Brexitu" - zaatakował Junckera Nigel Farage (EFDD, Wielka Brytania), krytycznie odnosząc się do propozycji „pogłębienia” integracji europejskiej zgłoszonej, zdaniem Farege’a, "bez zgody ludzi", przez szefa Komisji Europejskiej. W ocenie Farage’a „postawa Komisji Europejskiej wobec Polski i Węgier przypomina były system sowiecki”.

 

Harald Vilimsky (ENF, Austria) oświadczył, że jego grupa nie chce, aby "nieudane" euro się rozwijało oraz, że sprzeciwia się unii obronnej i swobodnemu przepływowi pracowników w UE. Granice wewnętrzne muszą być utrzymane, aby powstrzymać "miliony Afrykanów i Arabów zalewających Unię", stwierdził.

 

Oświadczenie prezydencji estońskiej

Konkluzja Junckera