Łatwiejszy dostęp do dóbr i usług w UE dla osób niepełnosprawnych 

Komunikat prasowy 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

• łatwiejsze w obsłudze i dostępniejsze telefony, automaty biletowe, usługi bankowe
• nowe przepisy dla nowej infrastruktury
• 80 milionów osób niepełnosprawnych mieszka na terenie UE

Ludzie niepełnosprawni napotykają w życiu na wiele trudności, nowe przepisy mają to zmienić - ©AP Images/European Uino/EP  

Osoby niepełnosprawne uzyskają łatwiejszy dostęp do podstawowych produktów i usług, takich jak telefony, bankomaty, automaty biletowe, czy usługi bankowe.

Na terenie UE mieszka około 80 milionów osób o rożnym stopniu niepełnosprawności, z powodu starzenia się społeczeństwa, oczekuje się , że liczba ta wzrośnie do 120 milionów. „Konieczne jest, aby nowe zasady pomagały ludziom niepełnosprawnym lub z czasowymi ograniczeniami, takim jak osoby starsze, kobiety w ciąży, czy osoby podróżujące z bagażem. Zapewni to rzeczywiste korzyści i niezależność szerszej części społeczeństwa”, stwierdzono w tekście.

Ułatwienia w życiu codziennym

Projekt „Europejskiego Aktu w Sprawie Dostępności” (EAA) przedstawia wymagania dotyczące poprawy dostępności dóbr i usług. Na liście produktów znajdują się:

  • automaty biletowe, automaty do odprawy lotniskowej,
  • bankomaty
  • komputery osobiste oraz systemy operacyjne,
  • telefony oraz sprzęt telewizyjny
  • detaliczne usługi bankowe
  • e-książki,
  • transport, łącznie z transportem miejskim, takim jak metro, tramwaje, autobusy, trolejbusy oraz związane z nimi usługi, uściślili posłowie
  • zakupy online
  • a także: terminale płatnicze, czytniki e-książek, „audiowizualne usługi medialne świadczone za pomocą stron internetowych i urządzeń mobilnych oraz usługi turystyczne

 

W EAA zostaną wyszczególnione dobra i usługi, które powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych, jednak bez narzucania szczegółowych rozwiązań i technologii, aby pozwolić na innowacje.

Wymagania dotyczące dostępności powinny dotyczyć także konstrukcji otoczenia, w którym wykonywane są usługi, takie jak transport, w przypadku nowych obiektów lub renowacji, wprowadzających znaczące zmiany w strukturze istniejących budynków, w celu zmaksymalizowania możliwości ich używania przez osoby niepełnosprawne, postanowili posłowie.

 

Mikroprzedsiębiorstwa wyłączone

 

Mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające mniej niż 10 0sób), których roczny obrót lub/i roczny bilans nie przekracza €2  milionów, nie muszą stosować się do powyższych wymagań, ze względu na ich wielkość, zasoby oraz charakterystykę.

 

Do projektu włączono również zabezpieczenia, aby wymagania EAA nie powodowały nieproporcjonalnego obciążenia przedsiębiorstw, jednak posłowie podkreślają, że uznanie wymagań za nieistotne oraz brak czasu lub wiedzy, nie mogą zostać uznane za takie obciążenie.

 

Cytat

 

Morten Løkkegaard (ALDE, DK), sprawozdawca, powiedział: “Ponad 80 milionów ludzi żyjących z niepełnosprawnością skorzysta na dzisiejszym głosowaniu. Od początku celem moim było uzyskanie równowagi pomiędzy innowacjami w zakresie bardziej dostępnych dóbr i usług i nieobciążaniem nadmiernie przedsiębiorstw w UE. Wynik dzisiejszego głosowania pokazuje, że takie rozwiązanie jest możliwe”.

 

Kolejne kroki

 

Tekst z poprawkami został przyjęty 537 głosami za, przy 12 głosach przeciw oraz 89 wstrzymujących się od głosu. Głosowanie przyznaje przedstawicielom Parlamentu mandat negocjacyjny, umożliwiający rozpoczęcie rozmów z Radą, która jednak nie przyjęła dotychczas wspólnego stanowiska.