Parlament gotowy na rozpoczęcie rozmów z rządami UE o reformie systemu azylowego 

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

  • Kraj wjazdu nie będzie automatycznie odpowiedzialny za rozpatrzenie wniosku o azyl

 

  • Wszystkie państwa UE powinny przyjąć odpowiedzialność, akceptując sprawiedliwe rozmieszczenie osób ubiegających się o azyl w UE

 

  • Państwa, które odmówią mogą stracić fundusze UE

Parlament gotowy do rozpoczęcia rozmów o zmianach w unijnym systemie azylowym, których celem jest zapewnienie sprawiedliwego rozmieszczenia w UE osób ubiegających się o azyl.

Parlament przyjął mandat negocjacyjny przygotowany przez Komisję Wolności Obywatelskich, po tym, jak wniosek o rozpoczęcie negocjacji został ogłoszony podczas otwarcia sesji plenarnej w poniedziałek. Parlamentarni negocjatorzy mogą rozpocząć rozmowy z rządami państw UE, jak tylko państwa członkowskie osiągną wspólne stanowisko w tej sprawie.

 

Proponowane zmiany w tak zwanych przepisach dublińskich mają na celu zlikwidowanie słabości obecnego systemu i zapewnienie, że państwa UE przyjmą odpowiedzialność, akceptując sprawiedliwe rozmieszczenie osób ubiegających się o azyl w UE.

 

Po reformie państwo, do którego, po raz pierwszy przybywa osoba ubiegająca się o azyl, nie byłoby już automatycznie i wyłącznie odpowiedzialne za rozpatrzenie jej wniosku. Zamiast tego osoby ubiegające się o azyl należałoby rozmieszczać we wszystkich krajach UE, a osoba ubiegająca się o azyl mogłaby zostać automatycznie i szybko przeniesiona do innego kraju.

 

Państwa członkowskie UE, które nie akceptują sprawiedliwego rozdziału osób ubiegających się o azyl, powinny być narażone na ryzyko ograniczenia dostępu do funduszy UE.

 

Więcej informacji na temat pozycji Parlamentu Europejskiego w sprawie polityki azylowej.

 

 

Cytat

 

Cecilia Wikström (ALDE, SE), odpowiedzialna za prace nad reformą systemu azylowego, powiedziała: „Ponieważ Parlament Europejski jest gotowy na rozpoczęcie negocjacji, wzywam Radę Unii Europejskiej do jak najszybszego przyjęcia wspólnego stanowiska, co umożliwi rozpoczęcie negocjacji trójstronnych i jak najszybsze wprowadzenie w życie dobrze funkcjonującego, nowego, prawdziwie europejskiego systemu azylowego”.

 

Fakty

 

Rozporządzenie dublińskie jest prawem UE, określającym, które państwo UE jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Prawo do ubiegania się o azyl jest określone w konwencji genewskiej, podpisanej przez wszystkie państwa członkowskie UE i włączonej do traktatów UE.

 

Decyzja Komisji ds. Wolności Obywatelskich o rozpoczęciu rozmów z Radą została ogłoszona podczas otwarcia sesji w Strasburgu w poniedziałek. Ponieważ do wtorku o północy ponad 76 posłów sprzeciwiło się tej decyzji, głosowanie nad mandatem dodano do porządku do porządku obrad.