Udostępnij tę stronę: 

Posłowie chcą zmniejszyć Parlament Europejski po Brexicie  
  • Liczba posłów w Parlamencie Europejskim zmniejszy się z 751 do 705, kiedy Wielka Brytania opuści UE
  • 46 z 73 miejsc zwolnionych po Brexicie dostępne w przypadku kolejnych rozszerzeń UE
  •  27 miejsc rozdzielone pomiędzy 14 krajów UE, które obecnie są niedoreprezentowane.

Parlament Europejski zmniejszy się z 751 do 705 posłów, kiedy Wielka Brytania opuści UE zwolnione miejsca będą mogły zostać wykorzystane w przypadku przyszłego rozszerzenia UE.

Poza zmniejszeniem rozmiaru Parlamentu, proponowana redystrybucja miejsc, przyjęta w głosowaniu plenarnym, umieściłaby 46 z 73 miejsc zwolnionych przez brytyjskich posłów w rezerwie.

Część lub wszystkie 46 miejsc z rezerwy mogłoby zostać następnie przydzielonych nowym krajom przystępującym do UE lub zachowanych w celu utrzymania mniejszego rozmiaru PE.

Nowy podział miejsc pomiędzy 27 państw członkowskich

Pozostałe 27 brytyjskich miejsc zostałoby rozdzielone pomiędzy 14 krajów UE, które obecnie są nieznacznie niedoreprezentowane, żeby wyrównać istniejące nierówności ich reprezentacji w Parlamencie, postanowili posłowie.

Tabela z proponowanym podziałem miejsc

Posłowie podkreślili również, że nowy podział miejsc będzie obowiązywał tylko jeśli Wielka Brytania faktycznie opuści UE. W przeciwnym razie obecne ustalenia pozostałyby bez zmian.

Unijne listy wyborcze

Propozycja parlamentarnej Komisji ds. Konstytucyjnych, w sprawie utworzenia "ponadnarodowych" list wyborczych obejmujących całe terytorium UE została odrzucona w glosowaniu plenarnym.

Wniosek, który zostanie rozpatrzony przez Radę Europejską został przyjęty w środę 431 głosami za, przy 182 przeciw oraz 61 głosach wstrzymujących się.

Cytaty

Współsprawozdawczyni Danuta Hübner (EPP, PL) powiedziała: “W czasach, gdy demokracja jako system jest kwestionowana, naszym obowiązkiem jest ponowne wzbudzenie pasji obywateli do demokracji. Mam nadzieję, że możemy zrobić krok we właściwym kierunku, zatwierdzając sprawiedliwy, sprawiedliwy, obiektywny oraz zgodny z Traktatem podział miejsc w Parlamencie Europejskim ".

 

Współsprawozdawca Pedro Silva Pereira (S&D, PT) powiedział “To głosowanie jest ważnym krokiem dla europejskiej demokracji. Nowy przydział miejsc oznacza, że ograniczymy ogólną liczbę posłów z 751 do 705 przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że żadne państwo członkowskie nie utraci mandatów. Obecnie niedostatecznie reprezentowane kraje otrzymają 27 z 73 miejsc zwolnionych po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię, co sprawi, że Parlament Europejski będzie sprawiedliwszym odzwierciedleniem Unii, której obywateli, których reprezentuje.”

Kolejne kroki

Wniosek Parlamentu, po głosowaniu plenarnym zostanie rozpatrzony przez Radę Europejską (głowy państw i rządów), która decyduje jednomyślnie, następnie wniosek wraca do Parlamentu, w którym odbędzie się ostateczne głosowanie nad jego przyjęciem lub odrzuceniem. Skład Parlamentu Europejskiego na lata 2019-2024 jest jednym z tematów, który ma być dyskutowany przez przywódców UE podczas nieformalnego szczytu w lutym.

Informacje pogłębione

Zgodnie z Artykułem 14 (2) Traktatu o funkcjonowaniu UE, liczba posłów do PE nie może przekroczyć 750 plus przewodniczący. Wymagane jest także, aby reprezentacja była "degresywnie proporcjonalna", przy minimalnym progu wynoszącym 6 członków na państwo członkowskie, oraz zasadzie, że żadnemu państwu członkowskiemu nie można przyznać więcej niż 96 miejsc.

W uproszczeniu „degresywna proporcjonalność” powinna spełniać dwa wymogi:

  1. żadne mniejsze państwo nie powinno otrzymać więcej miejsc niż większe
  2. stosunek liczby ludności do liczby miejsc wzrasta wraz ze wzrostem liczby ludności, przed zaokrągleniem do liczby całkowitej