Testowanie kosmetyków na zwierzętach: Posłowie wzywają do globalnego zakazu 

Komunikat prasowy 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Testowanie kosmetyków na zwierzętach jest zakazane w UE, lecz wciąż dozwolone w większości krajów na świecie ©AP Images/European Union-EP  
  • 80% krajów na świecie zezwala na testowanie kosmetyków na zwierzętach  
  • Zakaz w UE nie zahamował rozwoju przemysłu kosmetycznego  
  • Posłowie wzywają do przyjęcia konwencji ONZ 

W czwartek Parlament wezwał do wystąpienia inicjatywą dyplomatyczną UE, w sprawie wprowadzenia ogólnoświatowego zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach przed 2023 rokiem.

Na terenie Unii Europejskiej sprzedaż kosmetyków testowanych na zwierzętach zakazana została już w 2013 roku.

 

Posłowie podkreślają, że nie zahamowało to rozwoju przemysłu kosmetycznego oraz stworzenia 2 milionów miejsc pracy. Jednak w 80% krajów na świecie testowanie kosmetyków na zwierzętach oraz ich sprzedaż wciąż są dozwolone.

Posłowie zwrócili uwagę na luki w prawie UE, w wyniku których kosmetyki testowane na zwierzętach poza UE, a następnie ponownie testowane na terenie Unii, przy użyciu alternatywnych metod są dopuszczone do obrotu.

 

Wskazują oni również na to, że większość składników występujących w produktach kosmetycznych jest wykorzystywana w wielu innych produktach takich jak farmaceutyki, detergenty oraz w żywności. Jest więc możliwe że były już one testowane na zwierzętach, zgodnie z innymi przepisami, w przypadku braku alternatywy.

 

Posłowie uważają, że brak danych na temat kosmetyków testowanych na zwierzętach poza UE, a następnie importowanych jest poważnym problemem. Unia powinna zapewnić, że żaden kosmetyk testowany na zwierzętach poza UE nie trafi na nasz rynek, stwierdzili.

 

Praca na rzecz globalnego zakazu zarówno testowania kosmetyków na zwierzętach jak i handlu składnikami testowanymi na zwierzętach, powinna polegać na wykorzystaniu przez liderów UE dyplomatycznego wpływu, w celu budowy koalicji i przyjęcia międzynarodowej konwencji w ramach ONZ. Zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach powinien wejść w życie przed 2023 rokiem, uważają posłowie.

 

Chcą oni również zapewnić, że unijny zakaz nie zostanie osłabiony żadnymi toczącymi się negocjacjami handlowymi ani zasadami Światowej Organizacji Handlu.

 

Informacje dodatkowe

 

Według badania specjalnego Eurobarometru, nr 442 z marca 2016 roku, 89 % obywateli UE zgadza się, iż Unia powinna w większym stopniu upowszechniać wiedzę o znaczeniu dobrostanu zwierząt na poziomie międzynarodowym, a 90 % obywateli UE zgadza się, że ważne jest ustalenie wysokich standardów dobrostanu zwierząt, uznawanych na całym świecie.