Parlament Europejski wzywa Rosję do zakończenia okupacji terytoriów gruzińskich 

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

  • Parlament popierają integralność terytorialną Gruzji
  • Wzywa Rosję do zaprzestania okupacji i wycofania sił zbrojnych
  • Potwierdza gotowość UE do udzielenia pomocy w rozwiązaniu konfliktu rosyjsko-gruzińskiego.

Parlament wezwał w czwartek Rosję do wycofania się z okupowanych terytoriów gruzińskich Abchazji i Osetii Południowej oraz do pełnego poszanowania integralności terytorialnej Gruzji.

W rezolucji podkreślono, że po 10 latach agresji wojskowej przeciwko Gruzji Rosja nadal bezprawnie okupuje gruzińskie terytoria Abchazji i Regionu Cchinwali (Osetii Południowej). Posłowie przypominają też, że rosyjska inwazja z 2008 r. stanowiła pierwszy poważny otwarty atak na porządek europejski, po którym nastąpiły kolejne akty agresji, takie jak aneksja Krymu i wojna we wschodniej Ukrainie.

 

Rosyjska agresja musi zostać zakończona

 

Parlament Europejski zauważa, że wspólna wizyta prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Estonii Toomasa Hendrika Ilvesa, prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa, premiera Łotwy Ivarsa Godmanisa, prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki w Gruzji w czasie wojny rosyjsko-gruzińskiej były głównym czynnikiem powstrzymującym rosyjskie natarcie na Tbilisi i ułatwiły Francji, która przewodniczyła wówczas Radzie UE, doprowadzenie 12 sierpnia 2008 roku do zawieszenia broni.

 

Rosja, mówią posłowie, wciąż narusza swoje zobowiązania międzynarodowe i odmawia pełnego wprowadzenia w życie wynegocjowanego wówczas porozumienia: na okupowanych terytoriach Gruzji nadal stacjonują rosyjskie wojska, sprowadzany jest sprzęt wojskowa i przeprowadzane ćwiczenia.

 

Parlament Europejski popiera suwerenność i integralność terytorialną Gruzji i żąda, aby Rosja zmieniła swoją decyzję o uznaniu tzw. niepodległości gruzińskich regionów Abchazji i Osetii Południowej. Wzywa Rosję do wycofania wszystkich sił zbrojnych z tych regionów, do zagwarantowania Misji Obserwacyjnej UE (EUMM) pełnego dostępu do okupowanych terytoriów oraz do zaprzestania instalowania wzdłuż wyznaczonej administracyjnie granicy zasieków z drutu kolczastego i innych sztucznych barier, które utrudniają bezpośredni kontakt i izolują ludność.

 

Zaangażowanie Unii Europejskiej na rzecz pokoju

UE jest głęboko zaangażowana na rzecz osiągnięcia pokojowego rozwiązania konfliktu rosyjsko-gruzińskiego poprzez wyznaczenie specjalnego przedstawiciela UE ds. Kaukazu Południowego i kryzysu w Gruzji, współprzewodnictwo w międzynarodowych rozmowach genewskich i misję obserwacyjną UE.

 

Cytat

 

Przewodniczący parlamentarnej komisji spraw zagranicznych David McAllister (EPL, Niemcy) powiedział: "To jest zamrożony konflikt, ale nie powinien stać się konfliktem zapomnianym. W celu rozwiązania konfliktu Rosja musi podjąć trzy działania: bezwarunkowo wypełnić wszystkie postanowienia porozumienia o zawieszeniu broni, zaprzestać stawiania zasieków z drutu kolczastego na granicy administracyjnej i powstrzymać się od dalszego wkraczania na terytorium Gruzji, a także umożliwić powrót wszystkich przesiedlonych obywateli Gruzji".