Głosowanie końcowe w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności  

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

  • Wolontariusze w wieku od 18 do 30 lat rozpoczną wkrótce pracę w całej Europie.
  • 375,6 mln euro na wsparcie działań w dziedzinach takich jak środowisko, edukacja, integracja migrantów

Końcowe głosowanie w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności we wtorek: możliwość wolontariatu lub pracy w ramach unijnych programów solidarnościowych dla młodzieży .

Inicjatywa, ogłoszona przez prezydenta Junckera podczas orędzia o stanie Unii we wrześniu 2016 r. i oficjalnie rozpoczęta w grudniu 2016 r., ma obecnie ramy prawne. Młodzi ludzie mogą uczestniczyć w wielu projektach solidarnościowych, takich jak edukacja, ochrona zdrowia, ochrona środowiska, zapobieganie klęskom żywiołowym, dostarczanie żywności i artykułów nieżywnościowych, przyjmowanie i integracja migrantów oraz osób ubiegających się o azyl.

375,6 mln EUR na wsparcie solidarności i wolontariatu w Europie

Zatwierdzono ogólny budżet na lata 2018-2020 w wysokości 375,6 mln euro, z czego 90 proc. przeznaczono na wolontariat, a 10 proc. na komponent zatrudnienia w ramach programu. Komisja Europejska zaproponowała 1,26 mld euro na kolejny okres budżetowy 2021-2027 r.

Kandydaci i organizacje muszą się zarejestrować

Program jest otwarty dla osób, które zgłoszą chęć udziału w projektach prowadzonych przez zarejestrowane organizacje. Osoby i organizacje mogą zarejestrować się za pośrednictwem wielojęzycznego i interaktywnego portalu internetowego, który może być wykorzystywany do ogłaszania lub poszukiwania wolontariatu, staży lub praktyk zawodowych.

Od czasu uruchomienia inicjatywy w 2016 r. zarejestrowało się ponad 70 000 osób, a prawie 7 000 osób uczestniczy już w działaniach związanych z integracją społeczną, integracją migrantów, wsparciem dla społeczności lokalnych, dziedzictwem kulturowym lub edukacją. (dane statystyczne, czerwiec 2018 r., po angielsku)

Posłowie przyjęli w głosowaniu zapisy, które zwiększą dostępność programu dla młodzieży o mniejszych szansach, takich jak osoby niepełnosprawne lub pochodzące ze społeczności odizolowanych lub zmarginalizowanych, a także dla młodych ludzi mających trudności w nauce lub problemy zdrowotne. Komisja Europejska i państwa członkowskie muszą wprowadzić dostosowane do ich specyficznych potrzeb środki, w tym przewodniki i praktyki przygotowujące.

Młodzi ludzie mogą rejestrować się od 17 roku życia, ale powinni mieć ukończone 18 lat (i nie więcej niż 30 lat) w momencie, gdy rozpoczynają działalność wolontariacką lub zawodową.

Unikanie wyzysku

Posłowie zagłosowali za wyraźnym rozróżnieniem między wolontariatem a praktykami zawodowymi, aby zagwarantować, że żadna z uczestniczących organizacji nie będzie wykorzystywać młodych ludzi jako darmowych pracowników zamiast zatrudniać ludzi na możliwe do stworzenia miejsca pracy. Okres wolontariatu będzie ograniczony do 12 miesięcy, a staże będą wynosić od 2 do 6 miesięcy. Parlament narzucił również minimalną umowę o pracę na okres trzech miesięcy.

Wszystkie uczestniczące organizacje potrzebują "znaku jakości" potwierdzającego, że są w stanie zaoferować wysokiej jakości działania solidarnościowe. Certyfikat ten jest regularnie sprawdzany i może zostać cofnięty. Organizacje nie będą automatycznie finansowane za sam fakt jego uzyskania.

Cytat

Sprawozdawczyni Helga Trüpel (Zieloni/EFE, DE) powiedziała: "Europejski Korpus Solidarności to szerszy program dla młodzieży w Europie:

"Europejski Korpus Solidarności to zreformowany, szerszy program wolontariatu dla młodych ludzi w UE. Jego celem jest wzmocnienie solidarności w Europie, otwarcie nowych perspektyw rozwoju dla młodych ludzi i zapewnienie wsparcia dla społeczności wewnątrz i na zewnątrz UE. Cieszę się, że uczyniliśmy ten wielki krok na rzecz młodzieży i solidarności.