Oceany plastiku: Posłowie za zakazem plastiku jednorazowego użytku od 2021 

Komunikat prasowy 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Parlament chce zakazu jednorazowego plastiku od 2021 roku ©AP images/European Union -EP  
  • Plastikowe przedmioty jednorazowe takie jak sztućce, patyczki do uszu, słomki mają być zakazane od 2021
  • Posłowie dodali do listy produkty zrobione z plastiku ulegającego degradacji tlenowej oraz niektóre polistyreny
  • Plastiki, dla których brak zamienników zredukowane o co najmniej 25% do 2025
  • Ograniczenia dla filtrów papierosowych z plastikiem oraz porzuconych narzędzi połowowych

Plastikowe przedmioty jednorazowego użytku, takie jak talerzyki, słomki, patyki do balonów, patyczki do uszu, zostaną zakazane zgodnie z planami przyjętymi przez Parlament.

Produkty te, stanowiące 70% odpadów w morzu, zostaną usunięte z rynku UE od 2021 roku, zgodnie z projektem przepisów przyjętym przez Parlament Europejski w środę.


Do listy produktów zakazanych na rynku europejskim od 2021, posłowie dodali: produkty zrobione z plastiku ulegającego degradacji tlenowej, takie jak torby, czy opakowania oraz pojemniki fast-food zrobione ze spienionego polistyrenu.


Krajowe cele redukcji plastiku niepodlegającego zakazowi


Zużycie innych produktów, dla których nie istnieją zamienniki powinno być ograniczane przez państwa członkowskie o, co najmniej 25%, do 2025 roku. Dotyczy to jednorazowych pudełek na burgery, kanapki, owoce, warzywa, desery lub lody. Państwa członkowskie opracują krajowe plany promowania produktów nadających się do wielokrotnego użytku, a także do ponownego użycia i recyklingu.


Inne tworzywa sztuczne, takie jak butelki po napojach, będą musiały być zbierane oddzielnie i poddawane recyklingowi na poziomie 90% do 2025 roku.


Filtry papierosowe i porzucone narzędzia połowowe


Posłowie uznali, że mechanizmy ograniczania powinny objąć także odpady pozostające po produktach tytoniowych, zwłaszcza filtry papierosowe, zawierające plastik. Zostaną one zredukowane o 50% do 2025 roku i o 80% do 2030 roku.


Jeden niedopałek papierosa może zanieczyścić od 500 do 1000 litrów wody, a wyrzucony na jezdnię będzie się rozkładał do dwunastu lat. Niedopałki, to drugie, co do wielkości powodowanych zanieczyszczeń jednorazowe produkty zawierające plastik.


Państwa członkowskie powinny także wypracować mechanizmy zapewniające zbieranie 50% zagubionych lub porzuconych narzędzi połowowych w ciągu roku, w celu recyklingu co najmniej 15% z nich do 2025 roku. Narzędzia połowowe stanowią 27% procent odpadów znajdowanych na europejskich plażach.
Zwiększenie odpowiedzialności producentów

Państwa członkowskie powinny doprowadzić do partycypowania przez firmy tytoniowe w kosztach zbiórki odpadów po ich produktach, włącznie z kosztami transportu, utylizacji oraz zbierania śmieci. Podobnie producenci narzędzi połowowych, będą zobowiązani do partycypowania w osiągnięciu celu recyklingowego.Kolejne kroki


Sprawozdanie przygotowane przez Frédérique Ries (ALDE, BE), zostało przyjęte 571 głosami, do 53 przy 34 wstrzymujących się od głosu. Parlament jest gotowy do negocjacji z Radą, jak tylko państwa członkowskie przyjmą wspólne stanowisko w tej sprawie.


Kontekst


Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej ponad 80% zanieczyszczeń w morzu to plastik. Produkty objęte restrykcjami stanowią 70% wszystkich śmieci w morzu. Z powodu bardzo powolnego procesu rozkładu plastik akumuluje się w morzach, oceanach oraz na plażach, w UE i na świecie. Plastikowe odpady znajdowane są w ciałach zwierząt morskich takich jak żółwie, foki, wieloryby oraz ptaki, ale także w ciałach ryb i mięczaków, stanowiących fragment ludzkiego łańcucha pokarmowego.


Tworzywa sztuczne są wygodnym, elastycznym, użytecznym i ekonomicznie wartościowym materiałem, ale muszą być lepiej wykorzystywane, ponownie wykorzystywane i poddawane recyklingowi. Kiedy zamieniają się w śmieci, wpływ ekonomiczny tworzyw sztucznych obejmuje nie tylko utratę wartości ekonomicznej materiału, ale również koszty sprzątania i straty dla turystyki, rybołówstwa i żeglugi.