Posłowie pochwalają reformatorskie wysiłki Ukrainy i potępiają rosyjską agresję 

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

  •  Ukraina zreformowała się, przyjmując podejście europejskie
  • PE wzywa do anulowania budowy gazociągu Nord Stream 2
  • Posłowie do PE domagają się uwolnienia wszystkich ukraińskich statków i marynarzy

W środę posłowie uznali, że reformy na Ukrainie idą we właściwym kierunku, potępiając jednocześnie agresję Rosji w Cieśninie Kerczeńskiej i budowę Nord Stream 2.

W rezolucji przyjetej 443 głosami do 105, przy 30 wstrzymujących się od głosu, Parlament przyjął rezolucję  w której ocenił zawansowanie prac związanych z układem o stowarzyszeniu UE-Ukraina, który wszedł w życie w 2017 roku.

Zaawansowanie reform w kluczowych sektorach

Posłowie  podkreślają, że Ukraina przeprowadziła reformy w takich dziedzinach, jak energia, zdrowie, emerytury, edukacja, administracja publiczna i decentralizacja, a także w zakresie obrony i bezpieczeństwa, bankowości i stabilizacji makroekonomicznej. Reformom tym jednak  towarzyszyły drastyczne podwyżki cen, cięcia w świadczeniach socjalnych i pogorszenie dostępu do  opieki społecznej.

Zatrzymać Nord Stream 2

Posłowie do PE chwalą Ukrainę za dobrą współpracę w sektorze energetycznym i jej osiągnięcia w dziedzinie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, zwracając jednocześnie uwagę na konieczność kontynuowania reform, zwłaszcza na rynku gazu i energii elektrycznej. Ponieważ Ukraina odgrywa kluczową rolę w europejskiej sieci dostaw energii, posłowie potępiają budowę gazociągu Nord Stream 2, który omija Ukrainę, "ponieważ jest to projekt polityczny, który stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Europy". Wzywają zatem do jego anulowania.

Ograniczenie korupcji i wpływu oligarchów

W rezolucji podkreślono ponadto, że Ukraina powinna priorytetowo potraktować walkę z korupcją i zająć się problemami związanymi z władzą oligarchów oraz kontynuować reformy decentralizacyjne. Posłowie wyrażają ubolewanie, że istniejący system sądownictwa pozostaje nieskuteczny, skorumpowany i politycznie zależny, ale  popierają bieżące wysiłki na rzecz rozwiązania tego problemu. Sędziowie i prokuratorzy muszą być wybierani w sposób bardziej przejrzysty i wiarygodny, stwierdza tekst.


Wezwanie Rosji do zapewnienia wolności żeglugi

Posłowie do PE zdecydowanie potępiają niedawną agresję Rosji na Ukrainę w Cieśninie Kerczeńskiej w dniu 25 listopada i żądają natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich ukraińskich statków i marynarzy. Są poważnie zaniepokojeni, że napięcie może stanowić pełzającą próbę pozbawienia  Ukrainy suwerennych praw na Morzu Azowskim. Rosja musi  zagwarantować swobodę żeglugi przez Cieśninę Kerczeńską i na Morzu Azowskim.

Naruszenia praw człowieka na Ukrainie i w Rosji

 Posłowie  są również zaniepokojeni łamaniem praw człowieka na Ukrainie, zdecydowanie potępiając rosnącą liczbę fizycznych ataków na działaczy na rzecz praw obywatelskich i dziennikarzy oraz przemoc wobec członków społeczności Romów i osób LGBTI. Ponadto domagają się, aby Federacja Rosyjska niezwłocznie i bezwarunkowo zwolniła laureata Nagrody im. Sacharowa Ołeha Stencowa.