Głosowanie ograniczające negatywne skutki Brexitu bez umowy 

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

W celu ograniczenia zakłóceń dla obywateli i przedsiębiorstw, posłowie głosują w sprawie podróży, transportu lotniczego i drogowego, programu Erasmus, ubezpieczeń społecznych i rybołówstwa.

Na wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady Komisja Europejska zaproponowała środki nadzwyczajne, mające na celu złagodzenie skutków wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia.


Środki te obejmują zabezpieczenia prawne programu Erasmus umożliwiające studentom i nauczycielom programu w Wielkiej Brytanii lub z tego kraju ukończenia nauki za granicą, kontynuację europejskiego programu spójności i współpracy transgranicznej pomiędzy Irlandią i Irlandią Północną oraz przepisy dotyczące utrzymania podstawowych usług lotniczych i drogowych przewozów towarowych oraz autobusowych między UE a Zjednoczonym Królestwem. Powinny one ponadto umożliwić statkom rybackim UE i Zjednoczonego Królestwa tymczasowe kontynuowanie działalności.


Środki nadzwyczajne nie powielają korzyści płynących z członkostwa lub okresu przejściowego. Są one ograniczone w czasie i przyjmowane jednostronnie przez UE pod warunkiem, że Zjednoczone Królestwo przyjmie podobne środki (wzajemność).


Propozycje rozwiązań prawnych przyjęte podczas glosowania w środę, w kontekście wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE:

  • Środki tymczasowe zapewniające, że operatorzy unikną całkowitego przerwania działalności transportowej między Zjednoczonym Królestwem a UE, poprzez umożliwienie brytyjskim operatorom transportu towarowego oraz operatorom autobusowym i autokarowym świadczenia usług między UE a Zjednoczonym Królestwem, pod warunkiem, że Zjednoczone Królestwo zapewni równoważny dostęp operatorom unijnym

  • Środki tymczasowe umożliwiające brytyjskim liniom lotniczym świadczenie usług między Zjednoczonym Królestwem a UE, o ile Zjednoczone Królestwo zapewnia równoważny dostęp dla przedsiębiorstw z UE

  • Środki tymczasowe mające na celu przedłużenie okresu ważności kolejowych zezwoleń dotyczących bezpieczeństwa, w celu zapewnienia ciagłości przewozów kolejowych między UE a Zjednoczonym Królestwem