Parlament zatwierdził pułapy emisji CO2 dla samochodów ciężarowych  

Komunikat prasowy 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

  • Cel: ograniczyć emisje CO2 o 30 % dla nowych pojazdów ciężarowych o dużej ładowności do 2030 r.
  • Około 25 % emisji pochodzących z transportu drogowego w UE pochodzi z samochodów ciężarowych i dostawczych.

W czwartek zostało zatwierdzone przez Parlament pierwsze w historii UE rozporządzenie w sprawie emisji CO2 dla ciężarówek. Celem jest ograniczenie rosnących emisji z transportu drogowego.

Delegacja Parlamentu i rumuńska prezydencja Rady UE ustaliły wstępnie kompromisowy tekst przepisów w lutym. W czwartek Parlament poparł to porozumienie 474 głosami, 47 posłów było przeciw a 11 wstrzymało się od głosu.


Przepisy ograniczają dozwolone pułapy emisji CO2 pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności o 15% do 2025 i o 30% do 2030 roku.


Do 2025 r. producenci będą musieli zapewnić, aby co najmniej 2% udziału w rynku sprzedaży nowych pojazdów stanowiły pojazdy o zerowej lub niskiej emisji zanieczyszczeń. Ma to pomoc w przeciwdziałaniu stale rosnącym emisjom z ruchu drogowego, za które w jednej czwartej odpowiedzialne są pojazdy ciężarowe o dużej ładowności.


Ponadto, zgodnie z porozumieniem paryskim w sprawie klimatu, podpisanym w grudnou 2015, Komisja Europejska będzie musiała zaproponować w 2022 r. nowe pułapy na okres po 2030 r.


Cytat


Sprawozdawca Bas Eickhout (Zieloni/EFA, Holandia) powiedział:


"To wielki sukces, że UE podjęła, po raz pierwszy, działania wobec emisji CO2 pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności. Rozporządzenie przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczeń na naszych drogach i do poprawy jakości powietrza.


Przyszłość czystszych pojazdów ciężarowych będzie zależeć od innowacji. Przepisy te powinny zatem zachęcać przemysł do stymulowania zmian i postępu technologicznego".Kolejne etapy


Rada UE (ministrowie z państw członkowskich) będzie musiała formalnie zatwierdzić tekst porozumienia, zanim przepisy będą mogły wejść w życie.Kontekst


Pojazdy ciężarowe odpowiadają za 27 % emisji CO2 w transporcie drogowym i za prawie 5 % emisji gazów cieplarnianych w UE (dane z 2016 r.). Od 1990 r. emisje z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności wzrosły o 25 % - głównie z powodu wzrostu drogowego ruchu towarowego. Przewiduje się ich dalszy wzrost, jeżeli nowe polityki nie zostaną przyjęte i wprowadzone w życie.