Czym są grupy polityczne i jak powstają? 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

  • Grupa polityczna składać się musi z co najmniej 25 posłów, wybranych w co najmniej jednej czwartej państw członkowskich (co najmniej 7).
  • Tworząc grupę polityczną, posłowie akceptują wspólną przynależność polityczną, deklarację ustanawiającą cele grupy przekazują Przewodniczącemu PE.
  • Negocjacje rozpoczynają się 27 maja, a do 1 lipca, grupy polityczne mają obowiązek poinformowania o swoim składzie
  • Grupa polityczna może powstać w każdym momencie trwania kadencji Parlamentu

.