Nowi wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego 

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Głosowanie w sprawie wyboru wiceprzewodniczących jest tajne.  

W środę Parlament Europejski wszyscy wybrał swoich 14 wiceprzewodniczących, wśród nich Ewę Kopacz, na dwuipółroczną kadencję. Konieczne były trzy tury głosowania.

W pierwszej turze wybrano jedenastu wiceprzewodniczących, wśród nich Ewę Kopacz. Kolejnych dwóch wiceprzewodniczących wybrano w drugiej turze. W trzeciej turze wyłoniono 14. wiceprzewodniczącego.


Nowych wiceprzewodniczących PE, pochodzących z sześciu grup politycznych i dziesięciu państw członkowskich, przedstawiono poniżej w kolejności, w jakiej zostali wybrani:


 1. Mairead McGUINNESS (EPL, IE) 618 głosów w 1. turze
 2. Pedro SILVA PEREIRA (S&D, PT) 556 głosów, w 1. turze
 3. Rainer WIELAND (EPL, DE) 516 głosów w 1. turze
 4. Katarina BARLEY (S&D, DE) 516 głosów, w 1. turze
 5. Othmar KARAS (EPL, AT) 477 głosów w 1. turze
 6. Ewa Bożena KOPACZ (EPL, PL) 461 głosów w 1. turze
 7. Klara DOBREV (S&D, HU) 402 głosy, w 1. turze
 8. Dita CHARANZOVÁ (Renew Europe, CZ) 395 głosów w 1. turze
 9. Nicola BEER (Renew Europe, DE) 363 głosy, w 1. turze
 10. Lívia JÁRÓKA (EPL, HU) 349 głosów, w 1. turze
 11. Heidi HAUTALA (Zieloni/EFA, FI) 336 głosów w 1. turze
 12. Marcel KOLAJA (Zieloni/EFA, CZ) 426 głosów w 2. turze
 13. Dimitrios PAPADIMOULIS (GUE/NGL, EL) 401 głosów w 2. turze.
 14. Fabio Massimo CASTALDO (NI, IT) 248 głosów w 3. turze.

Do wyboru wymagana była bezwzględna większość oddanych głosów: w pierwszej turze 331, a w drugiej 332. W obu tych turach głosowanie było tajne, w trzeciej zgodnie z regulaminem wystarcza zwykła większość głosów. Głosowanie w dwóch pierwszych turach odbywa się za pomocą papierowych kart wyborczych. W trzeciej turze przewodniczący Dabvid Sassoli zaproponował głosowanie elektroniczne i wniosek został przytyty przez Zgromadzenie. Ewa Kopacz jest jedynym wiceprzewodniczącym z Polski, ponieważ drugi z polskich kandydatów, Zdzisław Krasnodębski, nie uzyskał wystarczającego poparcia w trzeciej turze.


Zasady wyboru wiceprzewodniczących


Nominacji dokonuje się na takich samych zasadach, jak w przypadku przewodniczącego (art. 15 Regulaminu). Czternastu wiceprzewodniczących wybieranych jest bezwzględną większością oddanych głosów. Jeżeli pierwsza tura głosowania nie doprowadza do wyboru 14 wiceprzewodniczących, przeprowadza się drugie głosowanie w celu przydzielenia pozostałych miejsc na tych samych warunkach. Jeżeli konieczne jest trzecie głosowanie, do obsadzenia pozostałych miejsc wystarczy zwykła większość głosów. (art. 17). Precedencja (czyli protokolarny porządek pierwszeństwa) zależy od liczby głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów, a w przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwóch kandydatów w czwartej turze, według wieku. W przypadku głosowania przez aklamację, głosowanie tajne określa kolejność pierwszeństwa. Nowi wiceprzewodniczący będą pełnić swoje funkcje przez najbliższe dwa i pól roku, do końca bieżącej kadencji Parlamentu.


Rola wiceprzewodniczących


Wiceprzewodniczący mogą w razie potrzeby zastępować przewodniczącego, w tym również przewodniczyć posiedzeniom plenarnym. Są oni również członkami Prezydium Parlamentu Europejskiego, które określa zasady sprawnego funkcjonowania Parlamentu. Prezydium sporządza między innymi wstępny projekt budżetu Parlamentu i podejmuje decyzje w sprawach administracyjnych, kadrowych i organizacyjnych.