By zbudować swoją przyszłość, Europa musi pamiętać o swojej przeszłości 

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

  • 25 maja zostanie ustanowiony Międzynarodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem
  • Zakaz działalności organizacji gloryfikujących nazizm, faszyzm i inne formy totalitaryzmu
  • Potępienie wszystkich form negowania Holokaustu, mowy nienawiści i przemocy
  • Analiza konsekwencji reżimów totalitarnych uwzględnionych w szkolnych programach nauczania i podręcznikach

W 80. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej Parlament podkreśla znaczenie pamięci o tragicznej europejskiej przeszłości dla przyszłości Europy.

Parlament Europejski złożył hołd ofiarom stalinizmu, nazizmu oraz innych reżimów totalitarnych i autorytarnych w rezolucji przyjętej w czwartek 535 głosami za, przy 66 przeciw i 52 wstrzymujących się.


80 lat po podpisaniu nazistowsko-sowieckiego traktatu znanego jako pakt Ribbentrop-Mołotow posłowie wezwali do ustanowienia w Europie „wspólnej kultury pamięci” jako środka pozwalającego wzmocnić odporność Europejczyków na zagrożenia dla demokracji objawiające się współcześnie. Przypomnieli, że od samego początku integracja europejska stanowiła odpowiedź na cierpienia spowodowane dwiema wojnami światowymi i budowana jako model pokoju i pojednania opartego na wartościach wspólnych wszystkim państwom członkowskim. Dla Unii wynika z tego szczególna odpowiedzialność za ochronę demokracji, poszanowania praw człowieka i zasady państwa prawnego.


Parlament pragnie, aby państwa członkowskie propagowały, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, edukację na temat naszej wspólnej europejskiej historii poprzez uwzględnienie historii i analizy konsekwencji reżimów totalitarnych w programach i podręcznikach wszystkich szkół w UE. Posłowie do PE proponują ustanowienie 25 maja (dzień egzekucji rotmistrza Witolda Pileckiego) Międzynarodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem, aby dać przyszłym pokoleniom „jasny przykład prawidłowej postawy, jaką należy przyjąć w obliczu zagrożenia totalitarnym zniewoleniem”.


Posłowie protestują przeciwko wysiłkom obecnych rosyjskich władz na rzecz zafałszowania faktów historycznych i zatuszowania zbrodni popełnionych przez totalitarny reżim Związku Radzieckiego, co postrzegają jako „niebezpieczny element wojny informacyjnej prowadzonej przez Rosję przeciwko demokratycznej Europie”. Potępiają również ekstremistyczne i ksenofobiczne organizacje i siły polityczne w Europie za fałszowanie faktów historycznych oraz stosowanie symboliki i retoryki propagandy totalitarnej, w tym rasizmu, antysemityzmu i nienawiści wobec mniejszości seksualnych i innych mniejszości. Parlament wzywa państwa członkowskie do skutecznego zakazania działalności organizacji gloryfikujących nazizm, faszyzm i inne formy totalitaryzmu oraz do przeciwdziałania mowie nienawiści i przemocy w przestrzeni publicznej i w internecie, a w szczególności do potępienia i zwalczania wszelkich form negowania Holokaustu.