Europejski Zielony Ład: pierwsze reakcje posłów do PE 

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen do posłów w PE: "Koszty bezczynności rosną z roku na rok".  

Posłowie zebrali się na debacie plenarnej, aby przedyskutować z Ursulą von der Leyen i Fransem Timmermansem harmonogramu osiągnięcia neutralności klimatycznej przez UE.

Po niedawnym ogłoszeniu przez Parlament Europejski kryzysu klimatycznego, Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła plany Komisji dotyczące osiągnięcia neutralności klimatycznej w UE do 2050 roku, na środowym posiedzeniu plenarnym, w Brukseli.


Przywódcy grup politycznych PE przedstawili swoje poglądy na temat tego, jak zapewnić finansowanie i wdrażanie w sposób zrównoważony pod względem gospodarczym i społecznym przyszłego "europejskiego prawa klimatycznego"


Kończąc dwugodzinną debatę, odpowiedzialny za zielony ład, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans, odpowiedział na niektóre z najistotniejszych pytań stawianych przez posłów, dotyczących sposobów finansowania transformacji energetycznej w państwach członkowskich z Europy Środkowej i Wschodniej oraz sposobów zapewnienia, że przemysł europejski i przemysł krajów spoza UE będą konkurować na podobnych zasadach.


Ryszard Legutko (ECR, PL), powiedział podczas pierwszej rundy wystąpień, że Komisja Europejska powinna współpracować z państwami członkowskimi, które mają wkrótce omówić cele w zakresie redukcji emisji w Radzie Europejskiej. "Czy Komisja próbuje przejąć władzę od państw członkowskich? (....) Rządy nie powinny być spychane na margines czegoś tak fundamentalnego", dodał.


Obejrzyj pierwszą rundę wystąpień przedstawicieli grup politycznych PE.


Kolejne kroki

Parlament odpowie na plany Komisji, przyjmując rezolucję podczas sesji plenarnej, 13-16 stycznia 2020 roku.