Posłowie wzywają do ograniczenia pestycydów, aby chronić europejskie pszczoły 

Komunikat prasowy 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Pszczoły i inne owady zapylające są niezbędne dla naszych ekosystemów i różnorodności biologicznej.  
  • Inicjatywa UE mająca chronić pszczoły, motyle i inne owady zapylające jest niewystarczająca
  • Potrzebny jest program ukierunkowanych działań chroniących owady zapylające
  • Wezwanie do ustanowienia obowiązkowych celów w zakresie ograniczenia stosowania pestycydów

Posłowie wzywają Komisję Europejską do wzmocnienia Inicjatywy na rzecz owadów zapylających i wprowadzenia nowych środków ochrony pszczół i innych owadów.

W rezolucji przyjętej w środę Parlament z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę UE dotyczącą owadów zapylających, ale podkreśla, że w obecnej formie nie chroni ona pszczół i innych owadów przed niektórymi z wielu przyczyn spadku ich liczebności, w tym przed intensywnym rolnictwem, pestycydami, zmianą klimatu, zmianą użytkowania gruntów, utratą siedlisk i gatunków inwazyjnych.


Jako że zapylacze są niezbędne dla różnorodności biologicznej, rolnictwa i reprodukcji wielu gatunków roślin, Posłowie wzywają Komisję do przedstawienia programu działań na pełną skalę, dysponującego wystarczającymi środkami.Konieczne ograniczenie pestycydów


Aby pomóc w dalszym zmniejszaniu pozostałości pestycydów w siedliskach pszczół, ograniczenie stosowania pestycydów musi stać się kluczowym celem przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), uważają posłowie.


Wzywają oni również do uwzględnienia obowiązkowych celów ograniczenia pestycydów na terenie UE, w zbliżającym się przeglądzie dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów.


Wreszcie, Parlament domaga się przeznaczenia większych funduszy na badania przyczyn spadku liczby pszczół, aby chronić różnorodność gatunków owadów zapylających.

Informacje dodatkowe

W kwietniu 2018 roku, UE zgodziła się całkowicie zakazać stosowania imidachloprydu, klotianidyny i tiametoksamu, zwanych neonikotynoidami, na wolnym powietrzu. Kilka państw członkowskich zgłosiło jednak konieczność wyłączenia ich terytorium spod tego zakazu.


Po wystosowaniu przez Parlament i Radę wezwania do podjęcia działań mających na celu ochronę pszczół i innych owadów zapylających, 1 czerwca 2018 roku, Komisja Europejska przedstawiła komunikat w sprawie inicjatywy UE na rzecz owadów zapylających.


Według Komisji około 84 % gatunków roślin uprawnych i 78 % gatunków dzikich kwiatów w samej UE zależy, przynajmniej częściowo, od zapylania przez zwierzęta. Prawie 15 mld EUR rocznej produkcji rolnej w UE jest bezpośrednio zapylana przez owady.