Parlament popiera Zielony Ład i wzywa do jeszcze ambitniejszych celów  

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Inwestycje w energię odnawialną, aby osiągnąć neutralność klimatyczną powinny również tworzyć nowe miejsca pracy ©Shutterstock.com/Jodi C  
  • Eurodeputowani popierają plan UE dotyczący neutralności klimatycznej do 2050
  • Wymaga to wyższego celu redukcji emisji: o 55 % do 2030 roku
  • Poparcie dla ambitnego, zrównoważonego planu inwestycyjnego, którego celem jest osiągnięcie Zielonego Ładu

Posłowie popierają Europejski Zielony Ład, ale podkreślają wyzwania, w tym zapewnienie sprawiedliwej i sprzyjającej integracji społecznej transformacji oraz wysokie cele pośrednie.

Parlament przyjął w środę swoje stanowisko w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu, przedstawionego przez przewodniczącą Komisji Ursulę von der Leyen podczas grudniowej debaty plenarnej. Posłowie popierają Europejski Zielony Ład oraz ambitny i zrównoważony plan inwestycyjny, który pomoże wypełnić lukę inwestycyjną. Wzywają również do wprowadzenia odpowiednio finansowanego mechanizmu adekwatnego funduszu przejściowego.

Przyspieszenie redukcji emisji gazów cieplarnianych

Parlament chce, aby przygotowywana ustawa klimatyczna zawierała wyższe ambicje dotyczące celu UE w zakresie redukcji emisji do 2030 roku (55 % w 2030 roku, w porównaniu z 1990 rokiem, zamiast "co najmniej 50 % do 55 %", jak zaproponowała Komisja Europejska). UE powinna przyjąć te cele na długo przed listopadową konferencją ONZ w sprawie zmian klimatu, uważają posłowie. Chcą oni również wyznaczyć cel pośredni na rok 2040, aby zapewnić, że UE jest na dobrej drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku.

Aby zapobiec ucieczce emisji spowodowanej różnicami w ambicjach klimatycznych prowadzącymi do różnic w przepisach na świecie, Parlament wzywa do stworzenia mechanizmu korekty emisji dwutlenku węgla na granicach, zgodnego z zasadami WTO

Posłowie podkreślają, że będą zmieniać wszelkie wnioski legislacyjne, aby osiągnąć cele Zielonego Ładu. Wyższe cele w zakresie efektywności energetycznej i energii odnawialnej, w tym wiążące cele krajowe dla każdego z państw członkowskich w odniesieniu do tej ostatniej oraz przegląd innych przepisów UE w dziedzinie klimatu i energii powinny zostać przyjęte do czerwca 2021 roku, podkreślają posłowie.

Rezolucja została przyjęta 482 głosami do 136 przy 95 wstrzymujących się od głosu.