Posłowie oczekują przepisów prowadzących do ujednolicenia ładowarek do lata 

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Od ponad 10 lat posłowie domagają się wspólnej ładowarki do telefonów komórkowych, tabletów, e-booków i innych urządzeń przenośnych.  
  • Konieczna jest standaryzacja ładowarek
  • Umożliwienie konsumentom wyboru trwałych urządzeń
  • Zmniejszenie ilości odpadów elektronicznych w Europie ( średnio16,6 kg na mieszkańca w 2016)

Parlament wzywa Komisję Europejską do zaproponowania przepisów, których efektem będą jednolite ładowarki, najpóźniej do lipca 2020 roku.

Istnieje "pilna potrzeba podjęcia przez UE działań regulacyjnych" w celu zmniejszenia ilości odpadów elektronicznych i umożliwienia konsumentom dokonywania zrównoważonych wyborów, stwierdzili posłowie w rezolucji przyjętej 582 głosami do 40, przy 37 wstrzymujących się od głosu, wzywając do obowiązkowego wprowadzenia jednolitej ładowarki do wszystkich urządzeń przenośnych.


Parlament Europejski chce, aby Komisja Europejska przyjęła, do lipca 2020 roku, akt delegowany przewidziany już w dyrektywie dotyczącej urządzeń radiowych z 2014 roku, lub jeśli to konieczne przedstawiła wniosek legislacyjny w tej samej sprawie, nie przekraczając powyższej daty.


Bez utrudniania innowacji, Komisja Europejska powinna zapewnić, że ramy prawne dotyczące wspólnej ładowarki będą "regularnie kontrolowane w celu uwzględnienia postępu technicznego". Eurodeputowani powtarzają, że badania i innowacje są niezbędne do poprawy istniejących technologii i opracowywania nowych.


Parlament oczekuje także, że Komisja Europejska:


  • Podejmie działania zapewniające interoperacyjność różnych bezprzewodowych ładowarek z różnymi urządzeniami przenośnymi

  • Rozważy inicjatywy legislacyjne mające na celu zwiększenie ilości kabli i ładowarek, poddawanych recyklingowi w państwach członkowskich UE

  • Zapewni, że konsumenci nie będą już zobowiązani do zakupu nowych ładowarek z każdym nowym urządzeniem: strategie mające na celu oddzielenie zakupu ładowarek od zakupu nowych urządzeń powinny zostać wprowadzone wraz ze wspólnym rozwiązaniem dotyczącym ładowarek, posłowie podkreślają jednak, że "proponowane rozwiązania nie powinny prowadzić do wyższych cen dla konsumentów".

Szacuje się, że na całym świecie wytwarza się około 50 milionów ton e-odpadów rocznie, średnio ponad 6 kg na osobę. Całkowita ilość wytwarzanych odpadów w Europie w 2016 roku wyniosła 12,3 mln ton metrycznych, co odpowiada średnio 16,6 kg na mieszkańca. Skrócony cykl życia produktów, również prowadzi do wzrostu odpadów elektronicznych, podkreślono w rezolucji.Róża Thun (EPP, PL), która negocjowała wspólną rezolucję PE w imieniu grupy EPP, powiedziała: „Liczba kabli i ładowarek produkowanych i wyrzucanych każdego roku jest nie do przyjęcia. Europejczycy zmieniają swoje smartfony średnio co dwa lata, więc co drugi rok nasi obywatele są zmuszeni do zakupu nowych ładowarek przy zakupie nowych urządzeń, nawet jeśli wszystkie ładowarki nadal działają. Popyt rośnie, a wraz z nim marnotrawstwo i eksploatacja zasobów naturalnych. Toniemy w oceanie odpadów elektronicznych”.


„Jeżeli suwerenność cyfrowa naprawdę coś znaczy dla nowej Komisji Europejskiej, oczekujemy propozycji ustanowienia standardu wspólnej ładowarki - bezprzewodowej lub nie - w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Ta ładowarka jest bardzo mała, ale sprawa jest duża i bardzo ważna dla środowiska i dla obywateli Europy”, dodała pani poseł Thun.


Kontekst

W dyrektywie dotyczącej urządzeń radiowych z 2014 roku, unijni prawodawcy wezwali do opracowania wspólnej ładowarki i przyznali Komisji Europejskiej uprawnienia do realizacji tego celu w drodze aktu delegowanego.


Podejście Komisji polegające na "zachęcaniu" przemysłu do rozwijania wspólnych ładowarek nie spełniło celów postawionych przez prawodawców. Dobrowolne porozumienia między różnymi podmiotami z branży nie przyniosły pożądanych rezultatów. Komisja Europejska stwierdziła jednak, podczas debaty plenarnej 13 stycznia, że poczyniono postępy: w 2009 roku istniało ponad 30 rozwiązań w zakresie ładowania a obecnie istnieją trzy główne rodzaje ładowarek.

W rezolucji dotyczącej Europejskiego Zielonego Ładu, Parlament Europejski wzywał do opracowania ambitnego planu działania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, mającego na celu zmniejszenie odziaływania na środowisko naturalne oraz zrównoważone użycie zasobów przez UE, poprzez ograniczanie zanieczyszczeń oraz zapobieganie powstawaniu odpadów.

Komisja Europejska przyjęła 29 stycznia program prac na rok 2020, w którym zobowiązuje się do przedstawienia w trzecim kwartale 2020 roku inicjatywy ustawodawczej w sprawie ujednoliconych ładowarek.