Komisja ds. Transportu zobowiązuje się do wstrzymania lotów pustych z powodu COVID-19  

Komunikat prasowy 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Rozpoczęły się prace legislacyjne mające na celu powstrzymanie pustych samolotów przed startem. © EP Audiovisual  
  • Konieczne jest tymczasowe zawieszenie obowiązujących przepisów UE, które zobowiązują linie lotnicze do wykorzystania większości przydziałów czasu na start i lądowanie, jeśli nie chcą ich stracić w przyszłym roku.
  • Wniosek Komisji dotyczący zaprzestania tzw. widmowych lotów-duchów spowodowanych wybuchem COVID-19 będzie traktowany w Parlamencie jako najwyższy priorytet

Przewodnicząca parlamentarnej Komisji Transportu i Turystyki z zadowoleniem przyjęła szybki wniosek Komisji i zobowiązała się do niezwłocznego podjęcia prac nad przepisami.

"Loty pustych samolotów nie leżą w niczyim interesie, a odbywa się to wielkim kosztem dla środowiska i gospodarki". Musimy położyć kres tej praktyce i upewnić się, że przemysł lotniczy jest w stanie poradzić sobie z obecnymi nadzwyczajnymi okolicznościami spowodowanymi wybuchem COVID-19, “ powiedziała szefowa parlamentarnej komisji ds.Transportu Karima Delli (Greens/EFA, FR).


"Zasada "wykorzystuj albo tracisz" była już w przeszłości kilkakrotnie czasowo zawieszana, a Parlament Europejski oraz Rada poszukują szybkiego rozwiązania dla obecnej sytuacji", dodała przewodnicząca.


Zasady przydzielania czasu na start lub lądowanie dotyczą zawsze kolejnego sezonu. Przydziały czasu na start lub lądowanie na lato 2020 zostały potwierdzone w ubiegłym roku. Oznacza to, że będzie wystarczająco dużo czasu na pracę i głosowanie w sprawie tych priorytetowych przepisów.


Kolejne kroki


Parlament analizuje teraz wniosek Komisji Europejskiej i w najbliższych dniach ogłosi dokładne szczegóły dotyczące kolejnych kroków proceduralnych mających na celu rozpoczęcie prac legislacyjnych wspólnie z Radą.

Informacje dodatkowe


Zgodnie z obowiązującymi przepisami (rozporządzenie UE w sprawie przydziałów czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych (EWG 95/93)), przydziały czasu na start lub lądowanie są przyznawane w UE wyłącznie przez niezależnych koordynatorów na letni lub zimowy sezon lotniczy. Jeżeli przewoźnik lotniczy wykorzystał przynajmniej 80% przydziałów czasu na start lub lądowanie w danym sezonie, zachowa je w kolejnym sezonie (konwencja ta jest określana jako "historyczne przydziały czasu na start lub lądowanie" lub "zasada 80-20"). W przeciwnym razie, przydziały czasu na start lub lądowanie wracają do puli w celu ich ponownego przydzielenia.

W związku z tym przydziały czasu na start lub lądowanie, które nie są w pełni wykorzystywane przez przewoźników lotniczych, są ponownie przydzielane (tzw. zasada "wykorzystuj albo tracisz").

Zasada "wykorzystuj albo tracisz" była jednak wielokrotnie w przeszłości czasowo zawieszana, na przykład po wydarzeniach z 11 września 2001 roku, podczas wojny w Iraku, podczas epidemii SARS w latach 2003 i 2009 oraz w odpowiedzi na kryzys gospodarczy i jego wpływ na przewoźników lotniczych.